Logo_images__3_

Het zal niemand ontgaan zijn: het jaar 2017 is over een paar dagen niet meer. Een uitgelezen moment om nog even terug te kijken naar het afgelopen jaar. Dat doen we met een top 10 van de nieuwsberichten die jullie massaal hebben gelezen!

PO in Actie

Het zal niet als een verrassing komen: het onderwerp dat de top 3 van meest gelezen nieuwsitems domineert, is natuurlijk het lerarenverzet. De strijd van de basisschoolleerkrachten tegen minder werkdruk en voor meer salaris hield de gemoederen flink bezig. 
 
Met stip op nummer 1 staat het interview met de oprichters van de actiegroep PO in Actie in april. Een maand tevoren hadden zij via Facebook PO in Actie gelanceerd, een vereniging van leraren die in een recordtijd tienduizenden aanhangers krijgt. Via een manifest eisen ze een eerlijk salaris en een investering voor minder werkdruk van de politiek.
 
In augustus is er het bericht ‘Onderwijsacties worden ‘niet gezellig’’. Ook daarop werd door jullie massaal geklikt. Het was een uitspraak van oprichter van PO in Actie Thijs Roovers, waarin hij waarschuwde dat er hardere acties komen na de eerdere staking van een uur in het basisonderwijs. De top 3 wordt gecompleteerd door de aankondiging van de onderwijsstaking die afgelopen maand heeft plaatsgevonden. Op 12 december legden veel leerkrachten het werk een dag neer.
 

Autisme

Autisme is een onderwerp waar veel mensen in geïnteresseerd zijn of mee te maken hebben. Dit bleek ook uit het feit dat het interview met gedragsdeskundige Colette de Bruin over haar nieuwe boek ‘Dit is autisme’ vaak gelezen is. Het staat daarmee op nummer 4 van de top 10 van meest gelezen berichten.
 
Een filmpje van een mbo-student waarin ze haar werk met ouderen beschimpte, was voer voor vele verontwaardigde reacties op social media. Het meisje zei in het filmpje zich dood te schamen dat ze in de stad moest lopen met oudere mensen. Dat leverde haar, naast veel kritiek en zelfs doodsbedreigingen, een schorsing op van de school. Ook op onze website was dit onderwerp even ‘booming’.
 

Dyslexie

Begin dit jaar lag het onderwijs onder vuur: drie hoogleraren beweerden dat het groeiend aantal kinderen met de diagnose dyslexie het gevolg is van slecht onderwijs. Kinderen zouden op school gewoon veel meer moeten oefenen. Een van de hoogleraren vroeg zich zelfs af of dyslexie wel bestaat. Na een hoop gesteggel hierover van voor- en tegenstanders, bleek de werkelijkheid toch iets genuanceerder te zijn. Een van de drie hoogleraren geeft hierover tekst en uitleg aan de Onderwijsgids en dit interview staat hiermee op nummer 6.
 
Ook heftige berichten worden in korte tijd veel gelezen. Zo bereikte het bericht dat een docent van het dak van een middelbare school is gesprongen de zevende plek van ons overzicht. Daarnaast was er interessant nieuws voor studenten die leraar willen worden: vanaf het nieuwe schooljaar kunnen zij een dubbele lerarenopleiding gaan volgen bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). In vijf jaar tijd kan de student twee diploma’s bemachtigen, één van de pabo en één van de ALO. 
 

Hoogbegaafdheid

Een relatief klein berichtje over hoogbegaafheid in het onderwijs staat opmerkelijk genoeg op nummer 9 van meest gelezen nieuwsitems: van hoogbegaafde kinderen wordt in het onderwijs vaak aangenomen dat zij er op eigen kracht kunnen komen en dat zij geen extra ondersteuning nodig hebben. Maar onderzoek toont aan dat ook hoogbegaafde kinderen baat hebben bij (extra) ondersteuning in het onderwijs. Hoogbegaafde kinderen bleken dezelfde instructiebehoefte te hebben als gemiddeld begaafde kinderen en lieten net zoveel vooruitgang zien tussen de voor- en de nameting.
 

Sexting

Hekkensluiter van de top 10 is een interview over de gevaren van sexting. Volgens ervaringsdeskundige Merel van Groningen lopen volwassenen constant twee stappen achter op jongeren en hebben ze geen idee van wat er online speelt. Het interview volgde op meerdere berichten in de media begin dit jaar over sexting op verschillende scholen, waarbij zelfs een leerling zelfmoord pleegde na verspreiding van naaktfoto’s.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids