Verbeterd kringgesprek leert kleuters beter communiceren

Chiel van der Veen, promovendus aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, heeft onderzoek gedaan naar hoe kringgesprekken ervoor kunnen zorgen dat kleuters beter leren communiceren. Aan het onderzoek deden vijfhonderd kleuters mee. Dit meldt de NPO.

Kringgesprekken die op de juiste manier verlopen, kunnen kleuters al snel helpen om beter te leren communiceren. Het kringgesprek is immers het moment voor kleuters om zelf te praten, hun gedachten onder woorden te brengen en gezamenlijk na te denken. Deze aspecten ontbreken echter vaak. Veel leerkrachten blijken een sturende rol te vervullen en stellen vooral gesloten vragen.

Van der Veen ontwikkelde een training voor leraren waarmee zij leerden om kinderen meer ruimte te geven in het kringgesprek. Leraren leerden de juiste vragen stellen waarmee ze kinderen konden uitdagen. Hierdoor krijgen de kinderen meer ruimte om hun ideeën over te brengen en kritisch naar elkaar te luisteren. Het resultaat mocht er wezen, want al binnen acht weken leerden kinderen beter communiceren en redeneren.

Veel leraren gaven vooraf aan de technieken die hen werd geleerd tijdens de training al toe te passen, maar in de praktijk bleek dit echter tegen te vallen. Leraren gaven de kinderen geen tijd om zelf na te denken, en stelden een vraag te snel opnieuw. Juist door een stilte te laten vallen, kan een kind zelf nadenken en praten. Ook ouders kunnen volgens van der Veen de ontwikkelde technieken toepassen om kinderen beter te leren communiceren.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids