Logo_logo_kentalis

Kentalis organiseert de komende maanden een aantal kenniscafés voor professionals die met kinderen werken. De gratis en laagdrempelige bijeenkomsten worden in het westen en het midden van het land gehouden. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Op 9 november vinden er kenniscafés plaats in Rotterdam en Amersfoort, waar diverse workshops op het programma staan over taalontwikkelingsstoornissen (TOS). In Amersfoort is het onderwerp van het kenniscafé ‘Fonologische ontwikkeling van kinderen met TOS’. Onder andere de onderwerpen ‘SpraakTaal Kids: werken aan identiteitsontwikkeling bij kinderen met een taalachterstand of taalontwikkelingsstoornis’ en ‘Diagnostiek en behandeling van fonologische stoornissen’ komen aan bod.

In Rotterdam wordt er gesproken over ‘TOS en meertalig opvoeden’, waarbij de workshops ‘De (niet) pratende peuter’ en ‘Meertaligheid’ bij te wonen zijn. Ook in Amsterdam vindt een bijeenkomst plaats, en wel op 16 november. ‘Een introductie in sensorische integratie bij een communicatieve beperking’ is hier het thema. Mensen die doof zijn en een bijkomende beperking hebben, hebben vaak te maken met een verstoorde sensorische integratie, dat consequenties heeft voor hoe zij waarnemen en beleven. Tijdens de bijeenkomsten krijgen deelnemers eerst algemene theoretische basiskennis. Daarna brengen ze die kennis in de praktijk waarbij ze handvatten krijgen die ze meteen kunnen inzetten.

Vervolgens vinden er ook kenniscafés plaats in Zoetermeer en Rijswijk. Deze worden respectievelijk gehouden op 7 en 14 december van dit jaar. Een aantal van bovengenoemde workshops staat ook hier op het programma. Het volledige programma en informatie over aanmelding is te vinden op de site van Kentalis.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids