Normal_kind_peuter

Een mogelijke ontwikkelingsvoorsprong bij jonge kinderen tussen 0 en 4 jaar oud is binnenkort gemakkelijker op te sporen. Er is voor consultatiebureaus een kaartenset ontwikkeld die een snellere en betere indruk geeft van een ontwikkelingsvoorsprong. De kaarten zijn ingedeeld naar leeftijd en onderwerp en zijn overzichtelijk. Dat meldt Vakblad Vroeg.

Het is van belang om een voorsprong in de ontwikkeling van een kind tijdig op te sporen, omdat ontwikkelingsproblemen al in de eerste levensjaren van een kind ontstaan. Dankzij vroege signalering kunnen mogelijke leer- en gedragsproblemen voorkomen worden. Bovendien kunnen kinderen zo een beter zelfbeeld ontwikkelen. Het signaleren van een ontwikkelingsvoorsprong is de laatste jaren op basisscholen al meer onder de aandacht gebracht. Vanaf nu kan dat dus ook bij de jongste kinderen.

Kinderen die een snellere of andere ontwikkeling doormaken dan leeftijdsgenootjes worden nu nog vaak te laat opgemerkt. Soms gebeurt het zelfs dat hun voorsprong helemaal over het hoofd wordt gezien. De Expertgroep Ontwikkelingsvoorsprong heeft met het ontwikkelen van het signaleringsinstrument, de kaartenset, een belangrijke stap gezet.

Het instrument heet ‘Kleine Kinderen Grote Sprongen’ en biedt praktische tips en direct toepasbare handvatten ter ondersteuning van de consultaties. Consultatiebureaus en andere professionals in de jeugdgezondheidszorg krijgen zo meer kennis. Op de hulpvraag van ouders kan vervolgens sneller worden ingespeeld.

De kaartenset bevat voor medewerkers van het consultatiebureau een handleiding met informatie over wat een ontwikkelingsvoorsprong inhoudt. Ook de inhoud van de kaarten en een toelichting op het gebruik ervan wordt in die handleiding belicht. Bovendien kan aan ouders advies worden gegeven. Daarnaast worden er adressen van deskundigen genoemd naar wie eventueel doorverwezen kan worden. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids