Normal_klas__kinderen__po__sander_dekker__staatssecretaris__klaslokaal

Diverse partijen in de Tweede Kamer blijven bezorgd over het onderwijsachterstandenbeleid van staatssecretaris Dekker. Om dit kracht bij te zetten, dienden zij gisteren een viertal moties in met als doel de voorgenomen bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid op te schorten. Dit meldt Verus.

Zo vraagt SP-Kamerlid Peter Kwint om de bezuinigingen voorlopig op te schorten en de beslissing hierover aan een nieuw kabinet over te laten. Ook Lisa Westerveld van GroenLinks wil een opschorting van de bezuinigingen totdat duidelijk is hoe groot de doelgroep precies is volgens de nieuwe definitie van het woord achterstandsleerling. Bovendien moet eerst duidelijk zijn hoeveel geld hiervoor nodig is. Ook diende zij een motie in om scholen te compenseren voor de leegloop van de gewichtenregeling. De laatste motie was van Tunahan Kuzu. Hij wil namens DENK alle ‘no regret maatregelen’ uit het interdepartementaal beleidsonderzoek overnemen en uitvoeren.
 
Over de moties moet nog gestemd worden. Staatssecretaris Dekker ontraadde deze moties omdat er geen financiële dekking is. De begroting is vastgesteld door de Kamer en daarin zijn de bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid opgenomen. Volgens Dekker wordt er gewerkt aan een nieuwe bekostigingssystematiek, waarin rekening gehouden wordt met de nieuwe definiëring maar ook met de voorgenomen bezuinigingen. Hij legt de verantwoordelijkheid om met het beschikbare geld om te gaan bij de scholen en gemeenten neer.
 
Begin dit jaar schreven organisaties zoals de PO-Raad, de VNG en kinderopvangorganisaties een brandbrief aan Dekker over de plannen. Ze pleitten daarin voor een jaarlijkse 100 miljoen euro extra om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen weg te werken, in plaats van de bezuinigingen van 65 miljoen euro die Dekker wil doorvoeren. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids