Normal_luizenzak__basisschool__po__klas__leerlingen__luizen

Deze week werd bekend dat een aantal kleuters van een Belgische basisschool radicaliserende uitspraken deed. De kwestie leidde tot veel ophef. Pedagoog Mirte Loeffens zegt dat zulke extreme uitdrukkingen echter ook bij Nederlandse kleuters voorkomen. Dat meldt EenVandaag.

Loeffens geeft leerkrachten training over het onderwerp radicalisering namens Radaradvies. Zij leren zo hoe ze moeten omgaan met extreme uitingen die kleuters in de klas verkondigen. Volgens Loeffens is het belangrijk om aandacht te besteden aan dat gedrag. De kinderen die zulke radicale uitspraken doen, doen dat niet vanuit kwade wil. Voor de leerkracht is het zaak om het kind door middel van een gesprek open en kritisch te laten nadenken, zodat de extreme ideeën uiteindelijk geen eigen leven gaan leiden.

Annemarie van de Weert, onderzoekster bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht, vindt dat moeilijke situaties wat betreft radicalisering op scholen te weinig aandacht krijgen. Van de Weert deed onderzoek naar preventie en signalering van radicalisering en stelt dat er te weinig nadruk wordt gelegd op het voorkomen van radicalisering. In plaats daarvan krijgt detectie en aanpak van geradicaliseerde jongeren nu vaak de hoogste prioriteit.

De zogeheten ‘zachte aanpak’, zoals de onderzoekster het noemt, zou dus meer belicht moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van betere sociale programma’s die radicalisering moeten voorkomen. Van de Weert stelt dat daar een paar jaar geleden eigenlijk al mee begonnen had moeten worden. Met name het probleem moet onder de loep genomen worden en daarnaast zouden aanpakken meer en beter geëvalueerd moeten worden, aldus de onderzoekster aan de Hogeschool Utrecht.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids