Normal_kov__basisonderwijs__zandbak__spelen__buiten_spelen__kind

De inwerkingtreding van de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte voor de kinderopvang wordt één jaar opgeschoven naar 1 januari 2019. Dit schrijft minister Asscher in een brief aan de Tweede Kamer, na gesprekken met de sectorpartijen, waaronder Bureau Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang en oudervereniging BOinK. 

Asscher geeft in de brief aan dat in het gesprek is gebleken dat alle partijen vinden dat de huidige eisen geen duidelijkheid bieden aan situaties waarin instanties hun buitenspeelruimte delen. “Partijen hebben er bedenkingen bij dat de in de nieuwe regelgeving opgenomen verduidelijking een goed alternatief is voor de huidige regelgeving. Zij hebben aangegeven graag uit te zoeken of de huidige regelgeving op een andere manier verduidelijkt kan worden”, zo valt te lezen in de brief. Deze verkenning zou dan gedaan kunnen worden met behulp van voorbeelden uit de praktijk. De minister wil hieraan graag tegemoet komen en schuift daarom de datum van inwerkingtreding van de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte één jaar op. Op basis van de verkenning wordt dan gekeken of er aanpassingen moeten worden gemaakt aan de nieuwe eisen aan de buitenspeelruimte.
 
Ook schrijft Asscher over de verschillende complexe financiële stromen waarmee ouders te maken hebben rondom de kinderopvang. De minister pleit voor betere communicatie daarin tussen alle betrokken partijen. Zo heeft hij alle houders van peuterspeelzalen een brief gestuurd met daarin onder andere de oproep om de ouders goed te informeren. Ook is een digitale folder voor ouders in de maak waarin ouders en houders geïnformeerd worden over de wijze waarop ouders op juiste wijze kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids