Normal_vingerverfen_kinderen_spelen

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze week een nieuwe website gelanceerd. De site biedt informatie aan ouders, houders en medewerkers in de kinderopvang wat betreft veranderingen op het gebied van wetgeving in de Kinderopvang. Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang.

Een van de onderwerpen waar de website informatie over geeft, is de nieuwe Wet IKK. Ook de Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen komt aan bod op de nieuwe pagina. Ouders en medewerkers die informatie nodig hebben, kunnen die vinden op www.veranderingenkinderopvang.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids