Normal_peuterspeelzaal

De geplande bezuiniging van 11 procent op het onderwijsachterstandenbeleid van staatssecretaris Dekker blijft voorlopig gewoon overeind staan. Dat betekent voor de gemeente Amsterdam dat er komend jaar 6 miljoen euro minder is te besteden aan vroeg- en voorschoolse educatie voor peuters met taalachterstanden. En dat terwijl geïnvesteerd zou gaan worden in een vernieuwde aanpak van onderwijsachterstanden. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

Begin dit jaar schreven organisaties zoals de PO-Raad, de VNG en kinderopvangorganisaties een brandbrief aan Dekker over de plannen. Ze pleitten daarin voor een jaarlijkse 100 miljoen euro extra om onderwijsachterstanden bij jonge kinderen weg te werken, in plaats van de bezuinigingen van 65 miljoen euro die Dekker wil doorvoeren. Zonder resultaat, want Dekker blijft vasthouden aan de voorgenomen bezuiniging. De gemeente Amsterdam hoopt op meer bijval van de Tweede Kamer, waar de korting voor de zomer tijdens de behandeling van de voorjaarsnota en de begroting aan bod komt.  De Tweede Kamer had al eerder laten weten niet achter het bezuinigingsvoorstel van staatssecretaris Dekker te staan via een aangenomen Kamermotie.
 
Volgens wethouder Simone Kukenheim moeten er keuzes gemaakt worden als de bezuiniging doorgevoerd gaat worden. Het doel om voor iedereen gelijke kansen te creëren kan dan niet meer ten volle worden nagestreefd. Vanaf 2019 wil de gemeente Amsterdam de doelgroep voor vroeg- en voorschoolse educatie verbreden. Nu wordt alleen naar het opleidingsniveau van ouders gekeken, vanaf 2019 worden onder meer ook de wijk en het inkomen meegenomen. In Amsterdam zou dit 30 procent van de schoolgaande kinderen betreffen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids