Normal_opvang_kinderopvang_speelgoed_blokken

Met de Integrale Kind Centra (IKC) loopt het in Roosendaal nog niet zoals gepland. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant (OBO) had graag gezien dat de ontwikkeling van centra voor onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang verder zou zijn dan die nu is. Dat meldt het AD.

Volgens directeur Ad Goossens van OBO kan het beschikbare geld uit het onderwijshuisvestingsplan alleen voor onderwijsdoeleinden worden gebruikt en niet voor kindcentra. Door ruimtes die toevallig vrijkomen kunnen scholen pas meer onderdelen toevoegen. 

In de Brabantse gemeente staat sinds vorig schooljaar maar één IKC dat compleet is. Op een aantal andere scholen is wel al gestart met het vormen van combinaties waarbij er sprake is van peuterspeelzaal of buitenschoolse opvang die bij de school in hetzelfde pand zitten. Van meer volledige IKC's is echter nog geen sprake. 

Volgens Goossens zou is er in Roosendaal meer centraal overleg nodig om de ontwikkeling van de centra beter voorspoediger te laten verlopen. Doordat schoolbesturen nu niet genoeg en structureel met elkaar samenwerken, komt die ontwikkeling niet op gang. Onderwijswethouder Hans Verbraak spreekt echter van een ‘complexe materie’ van wet- en regelgeving die de voortgang van IKC’s in Roosendaal bemoeilijkt. Volgens hem vindt er wel degelijk overleg plaats tussen alle schoolbesturen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids