Normal_blokken__spelen__kind__peuter__opvang__kov__gastouder

Cijfers van CBS laten vandaag zien dat er een toename is in het aantal kinderen dat naar de kinderopvang gaat. Dat lijkt goed nieuws voor de kinderopvangbranche, maar Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich zorgen. Dit meldt NOS.

Heidy Knol van de Brancheorganisatie Kinderopvang voorspelt dat er volgend jaar een kostenstijging zal zijn van 7,5 procent vanwege de invoering van de 
wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) per 1 januari 2018. Volgens deze nieuwe wet, die de kwaliteit in de kinderopvang moet verhogen, moet voor elke drie baby's in de opvang een pedagogisch medewerker aanwezig zijn. Dat aantal ligt nu nog op vier. Ook krijgen baby’s nog maximaal twee vaste gezichten voor de groep: nu mogen dat er nog drie zijn. 
 
De Brancheorganisatie Kinderopvang is bang dat de meeste organisaties deze kosten voor extra personeel zullen doorberekenen aan de ouders, omdat ze na de afgelopen jaren compleet door hun reserves heen zijn. En deze hogere kosten kunnen ertoe leiden dat ouders hun kind juist weer van de opvang zullen halen met als gevolg dat organisaties die het hoofd nog net boven water wisten te houden, alsnog failliet gaan. 
 
Gjalt Jellesma van de belangenvereniging voor ouders BOinK denkt dat het allemaal wel mee gaat vallen. Hij verwacht dat de extra kosten door de overheid verrekend gaan worden in de kinderopvangtoeslag. Jellesma denkt wel dat ouders de hoogte en stabiliteit van die toeslag nog niet volledig vertrouwen. Hij baseert dit op het feit dat het aantal opvanguren nog niet op het niveau is van voor de crisis, terwijl het aantal kinderen in de opvang wel toeneemt. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids