Normal_normal_maandoverzicht

Benieuwd naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen maand? Lees dan ons nieuwste maandoverzicht. De redactie heeft een selectie gemaakt van de belangrijkste nieuwsfeiten, waaronder: het Nederlandse onderwijs laat de talenten van leerlingen teveel onbenut, het aantal zittenblijvers in het voortgezet onderwijs is voor het eerst in vier jaar weer gestegen en minister Bussemaker spreekt van een succesvolle aanpak van het Techniekpact in het mbo.

De Staat van het Onderwijs
Het Nederlandse onderwijs laat teveel talenten van leerlingen en studenten onbenut. Dat constateert de Inspectie van het Onderwijs in het rapport De Staat van het Onderwijs 2015-2016. Als oorzaak wijst de inspectie de grote verschillen tussen scholen aan. Zo lopen de slagingspercentages in het voortgezet onderwijs uiteen van 75 tot 100 procent. In het basisonderwijs scoren leerlingen van sommige scholen tien tot twintig punten lager op de eindtoets dan leerlingen van andere, vergelijkbare, scholen.

Afgelopen schooljaar zijn twee keer zoveel schooladviezen van de basisschool naar boven bijgesteld na de uitslag van de eindtoets als het jaar daarvoor. Dit gebeurt met name bij kinderen met hoogopgeleide ouders. De vorig jaar geconstateerde kansenongelijkheid tussen leerlingen van laag- en hoogopgeleide ouders blijft daardoor een rol spelen. Niet alleen in het onderwijs maar ook in de overgang naar de arbeidsmarkt.

PO in Actie
De protestbeweging PO in Actie heeft dinsdag 18 april het manifest 'Vijf voor twaalf, primair onderwijs verdient beter' aangeboden aan de Tweede Kamer. In het manifest pleiten docenten voor een eerlijker salaris en minder werkdruk. Wanneer deze doelen niet opgenomen worden in het nieuwe regeerakkoord dan is voor PO in Actie staken onvermijdelijk. Onderwijsorganisaties en -vakbonden, waaronder de PO-Raad, de Algemene Vereniging van Schoolleiders en de Algemene Onderwijsbond, steunen het initiatief en hebben het manifest ondertekend.

De Nationale Onderwijsgids sprak onlangs met Paul de Brouwer en Thijs Roover, initiatiefnemers van de actiegroep en vroeg hen naar het waarom en hoe van PO in Actie. Lees hier artikel 'Leerkrachten pikken het niet langer en komen in actie'. 

Overig onderwijsnieuws
• Bijna 180 duizend leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs bogen zich afgelopen maand weer over de eindtoets. Hun score op de toets kan ervoor zorgen dat het schooladvies dat ze eerder dit jaar ontvingen naar boven toe wordt bijgesteld. Vorig jaar gebeurde dit bij 6,7 procent van de leerlingen. Bij meisjes iets vaker dan bij jongens.

• Het aantal middelbare scholieren dat blijft zitten is vorig jaar gestegen. Hiermee wordt de dalende lijn die vier jaar geleden is ingezet, onderbroken. Uit cijfers van DUO blijkt dat afgelopen schooljaar 5,7 procent van alle middelbare scholieren bleef zitten. In 2014/2015 was dit nog 5,4 procent.

• Minister Bussemaker van Onderwijs is tevreden over de huidige aanpak van het Techniekpact. In een brief aan de Kamer schrijft zij dat de aanpak succesvol is; meer jongeren kiezen voor techniek in het mbo. Verdere maatregelen om het mbo beter te laten aansluiten op de arbeidsmarkt zijn daarom niet nodig.

• Nederlandse leerlingen van 15 jaar zijn tevreden met hun leven. En dat niet alleen: ze presteren ook nog eens goed. Nederland staat daarmee met Zwitserland en Finland in de top 3, blijkt uit driejaarlijks onderzoek door de OESO (PISA-2015). Het overgrote deel van de Nederlandse leerlingen voelt zich goed op school. Ze worden beduidend minder vaak gepest dan leerlingen in andere landen uit het onderzoek.

• In het primair en voortgezet onderwijs wordt een deel van de vakken aangepast. Het platform Onderwijs32 wilde aanvankelijk meer vakken herzien, maar de Tweede Kamer heeft nu besloten dat zes schoolvakken gewijzigd mogen worden. Het gaat om de vakken Nederlands, Rekenen en Wiskunde, Engels, Burgerschap, Digitale vaardigheden en Techniek.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids