Normal_leidster__kinderopvang__kov__opvang__kinderen

Er is behoefte aan concrete handvatten voor de educatieve opvang en ondersteuning van vluchtelingenpeuters en hun ouders. Voor deze kinderen en ouders is het belangrijk zo snel mogelijk deel uit te maken van de samenleving. Aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling in een stabiele en veilige omgeving is daarbij een voorwaarde. Maar uit landelijke peilingen blijkt dat zowel gemeenten als kinderopvangorganisaties worstelen met het geven van de nodige ondersteuning. Dit meldt Nederlands Jeugdinstituut.

De partners Sardes, Sociaal Werk Nederland, Nederlands Jeugdinstituut en Pharos hebben de handen ineengeslagen om voor én met gemeenten en kinderopvangorganisaties te werken aan een voorschools aanbod voor die kinderen die het zo hard nodig hebben.
 
Er is in het afgelopen jaar zeer terecht aandacht gevraagd voor het onderwijs aan vluchtelingenkinderen. De voorschoolse periode is echter minder onder de aandacht geweest, maar minstens zo belangrijk. Naast aandacht voor hun taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling is aandacht voor de thuisomgeving nodig. Om de veiligheid en stabiliteit te bevorderen, is het betrekken en ondersteunen van ouders een belangrijk aandachtspunt. Dat kan betekenen dat ouders meedoen aan activiteiten van de kinderopvang, dat zij informatie krijgen over de ontwikkeling van hun kind of dat zij worden doorverwezen naar opvoedondersteuning.
 
Om vragen van zowel gemeenten als kinderopvangorganisaties over adequate educatieve opvang voor vluchtelingenpeuters met en zonder status te kunnen beantwoorden zijn de vier organisaties, Sardes, Sociaal Werk Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en Pharos, gaan samenwerken. Met steun van het Kinderopvangfonds zetten zij zich in om kinderopvang en gemeenten te ondersteunen bij het bieden van educatieve opvang en ondersteuning aan vluchtelingenpeuters en hun ouders, (zowel met als zonder status). Zo is een ondersteuningstraject opgezet om gemeenten, kinderopvang, politiek en landelijke maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij het zorgen voor een goede start van vluchtelingenpeuters en hun ouders in Nederland. Ook wordt een kieswijzer ontwikkeld waarmee professionals een gedegen keuze kunnen maken uit mogelijke aanpakken.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids