Normal_kind_mishandeling_bed_bang_ansgst_verdriet_slapen

Groningen heeft als eerste gemeente het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld ontvangen. In de meldcode staat beschreven waaraan een ambtenaar signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling, kan herkennen. Ook staat er vermeld wat een ambtenaar dan moet en kan doen. Onder andere leerplichtambtenaren worden in de meldcode geschoold. Dit meldt gemeente Groningen.

Wethouder Jeugd Mattias Gijsbertsen: “Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Vroegtijdige signalering van kindermishandeling en huiselijk geweld zodat er snel hulp geboden kan worden is essentieel. Zo kunnen we kindermishandeling sneller en vaker stoppen en voorkomen. Ik hoop dat veel andere gemeenten zullen volgen.”
 
Bijna honderd Groningse ambtenaren hebben inmiddels een cursus gevolgd om signalen te herkennen, risico’s in kaart te brengen, gesprekken met ouders aan te gaan en eventueel hulp te organiseren. Het gaat om leerplichtambtenaren, consulenten werk-en-inkomen en wmo-consulenten. Uiteindelijk worden 443 ambtenaren geschoold.
 
Groningen is een van de drie voortrekkersgemeenten in Noord-Nederland in de gezamenlijke aanpak van kindermishandeling en seksueel misbruik. Dit komt tot uiting in de Tien van Noord. Hierin staan tien acties om kindermishandeling te voorkomen, signaleren en bestrijden. Het gaat naast de meldcode om voorlichting aan kinderen en ouders over mishandeling en digitale veiligheid. Maar ook opvoedondersteuning aan ouders en preventieve hulp aan zwangere vrouwen en begeleiden van risicogezinnen.
 
Sinds het najaar van 2014 is het mogelijk om bij de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) het Keurmerk Meldcode aan te vragen. Het keurmerk wordt uitgereikt aan organisaties die het protocol dat zij hanteren bij vermoedens van huiselijk geweld, succesvol hebben laten toetsen. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids