Normal_kinderen__schommelen__spelen__opvang__gastouder

De ouderparticipatiecrèches (OPC's) staan onder druk omdat minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kinderopvangtoeslag voor nieuwe vestigingen wil afschaffen. De zeven OPC's in Nederland luiden daarom de noodklok. Dat meldt RTV Utrecht.

De OPC's worden door de ouders zelf geregeld, waardoor er geen betaalde krachten in dienst zijn. De huidige OPC's mogen blijven bestaan, maar het kabinet wil dat nieuwe vestigingen geen extra geld meer krijgen. De OPC's hopen via steunbetuigingen Asscher te overtuigen van het belang van deze crèches. De ouders hebben de meeste oppositiepartijen al achter zich. Zondag worden de steunbetuigingen aangeboden aan de minister.

Asscher maakte eerder al bekend een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te willen later uitvoeren naar de kwaliteit van OPC's. De OPC's zouden namelijk niet voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor professionele kinderopvang. De meningen verschillen over de vraag hoe de kwaliteit van de opvang in OPC's zich verhoudt tot reguliere kinderdagverblijven. Er wordt bijvoorbeeld gesteld dat de kwaliteit gelijk of zelfs beter is dan in de reguliere kinderopvang. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids