Normal__cid_585a2fa4ab044307ba5b6e36b7d9f47b_userpc

Een team van vierdejaars studenten van Pabo Alkmaar van Hogeschool Inholland hebben een buitenschoolse opvang opgezet voor kinderen van het azc. Het azc staat tegenover het gebouw van Hogeschool Inholland in Alkmaar. Op woensdag 26 oktober ging de naschoolse opvang van start onder de naam BSO Bij Elkaar. Een project waarbij de  studenten van de pabo samenwerken met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Dit meldt Inholland.

Op BSO Bij Elkaar kunnen kinderen uit het azc tussen 4 en 12 jaar oud terecht voor een leerzame middag. De Alkmaarse pabo-studenten oefenen ondertussen hun vaardigheden in de praktijk. “Het azc kon zich goed vinden in het idee van de studenten om een bso te starten. En het past ook binnen de visie van ondernemend leren van de Pabo van Inholland Alkmaar. Leren over maatschappelijke issues, betrokkenheid tonen en ook nog verantwoordelijkheidsgevoel ontwikkelen; dat geven we onze studenten mee”, vertelt de teamleider van Pabo Alkmaar, Cobie Bruin.

De organisatie en het opzetten van de bso is volledig in handen van zeven vierdejaarsstudenten en gaat in ieder geval een jaar draaien. Het projectteam krijgt hulp van tweede- en derdejaars studenten bij de uitvoering.

Het grootste deel van de kinderen is afkomstig uit Syrië. Maar ook zijn er kinderen afkomstig uit Irak, Eritrea, Afghanistan en andere landen. Ze krijgen al Nederlands aangeboden op hun eigen basisschool. Om hun taalontwikkeling te bevorderen, spreken de studenten Nederlands met de kinderen. Bij alle voorwerpen in het bso-lokaal hangen bordjes met het bijpassende Nederlandse woord.  “Hoofdzaak voor de Pabo-studenten is dat de kinderen plezier hebben. En tijdens het plezier hebben, leren de leerlingen onze normen en waarden en natuurlijk de Nederlandse taal”, aldus student Sebastiaan Ensel.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids