Normal_school_opvang_kind_peuter_baby

De kinderopvang omarmt de principes van een Leven Lang Leren en brengt deze ook in de praktijk. De eerste modulecertificaten zijn aan 35 professionals uitgereikt op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inmiddels hebben al 80 professionals modulecertificaten behaald. Dat meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Er is een permanente instroom van nieuwe kennis naar het werkveld van de kinderopvang, zowel vanuit de wetenschap als vanuit de maatschappij. Het is voor de professionals in de kinderopvang noodzakelijk om steeds te beschikken over die nieuwe inzichten, zodat zij die kunnen inzetten bij het spelenderwijs ontwikkelen van kinderen in de kinderopvang. Daarmee leggen de kinderen een goede basis.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft het initiatief genomen voor het platform Permanente Educatie voor Pedagogisch Professionals (PEPP). Dit platform biedt de efficiency en transparantie van een digitale, landelijke kennisbasis. Om de kennisontwikkeling in de organisaties te helpen, zijn omschrijvingen en oefenvragen samengebracht. In nauwe samenwerking met belangrijke spelers uit de branche is een denklijn ontwikkeld over de invulling van de nascholing, de vormgeving, organisatie in het werk en uitvoering. Want Permanente Educatie vraagt meer dan een up-to-date kennisbasis, het vraagt een gewoonteverandering en zorgvuldige begeleiding. De vertaling van de nieuwe inzichten naar het aanbod door de professionals moet worden gemaakt in en door het lokale werkveld.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft de subsidie verleend voor het ontwikkelen van de ondersteunende infrastructuur. Voor het leren gebruiken wordt kwartier gemaakt vanuit de Brancheorganisatie Kinderopvang, die een meerderheid van de werkgevers in de kinderopvangsector vertegenwoordigt. Zo’n 500 professionals uit zo’n 20 bedrijven zijn in deze pilotfase met het platform aan de slag gegaan. Inmiddels zijn ook de eerste modulecertificaten behaald. 

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids