Normal_school_opvang_kind_peuter_baby

De gemeente Amsterdam, kinderopvangorganisaties en onderwijsinstellingen hebben afspraken gemaakt over het verbeteren van de voorschoolse peutervoorzieningen. Dit om ervoor te zorgen dat het onderwijsaanbod en de eisen die aan medewerkers van Amsterdamse kinderdagverblijven worden gesteld goed op elkaar aansluiten. Wethouder Simone Kukenheim ondertekende daartoe een intentieverklaring bij het convenant dat kinderopvang- en welzijnsorganisaties en ROC Top, ROC van Amsterdam en het Regio College Zaanstad met elkaar sluiten. Dit meldt Gemeente Amsterdam.

Het doel van het convenant is dat alle pedagogisch medewerkers die van de opleiding afkomen, startbekwaam zijn om in alle voorschoolse peuter-voorzieningen in Amsterdam aan de slag te gaan. De organisaties en onderwijsinstellingen hebben onder andere afspraken gemaakt over selectiecriteria voor toekomstige studenten, stagebegeleiding en beoordeling.

Het bestrijden van (taal)achterstanden en het stimuleren van talentontwikkeling bij alle Amsterdamse jonge kinderen is een prioriteit van het college. Om dat te stimuleren werkt de stad de komende jaren aan een aan het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod van peutervoorzieningen, waar alle kinderen zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.

© Nationale Onderwijsgids