Logo_logo_week_van_het_jonge_kind_logo_kinderopvang

Van 10 tot en met 16 april wordt de vierde editie van de Week van het Jonge Kind georganiseerd. Op 8 april vond in Amsterdam het openingscongres plaatst. SER-voorzitter Mariëtte Hamer opende het congres met een bevlogen toelichting op 'Gelijk goed van start', het onlangs verschenen SER-advies over het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen. Dat meldt Brancheorganisatie Kinderopvang.

Dit jaar is het thema 'Celebrating our youngest learners'. Sprekers gingen tijdens het congres in op het subthema 'Samen verschillend naar de toekomst'. Jan Willem Sluiskes, werkzaam bij gemeente Amsterdam, schetste de Amsterdamse ontwikkelingen rondom opvang van peuters. Voormalig hoogleraar orthopedagogiek Luc Stevens sprak over 'Hoe kunnen we bevorderen dat jonge kinderen actor in hun eigen ontwikkeling worden, zelfbewust en verantwoordelijk?'. Lector Jonge Kind Annerieke Boland liet zien op welke manier je de ontdekkingstocht van elk kind kan ondersteunen. Orthopedagoog en voormalig hoogleraar spraak- en taalstoornissen bij kinderen Sieneke Goorhuis hield een pleidooi over het belang van spelen, waarbij ze het verschil tussen lerend spelen en spelend leren benadrukte. Verder werden er vijf workshops gegeven.

Het jaarthema van de Week van het Jonge Kind gaat uit van het idee 'it takes a village to raise a child'. Opvoeden en het stimuleren van ontwikkelen gebeurt niet alleen door ouders, de gehele directe omgeving, waaronder de kinderopvang, speelt daarin een rol. Het is bovendien de visie van de EU dat kinderopvang de participatie, sociale cohesie en respect voor diversiteit in de samenleving bevordert.

Het hele land doet mee aan de Week van het Jonge Kind. Door heel Nederland verspreid worden er diverse activiteiten georganiseerd. Op www.weekvanhetjongekind.nl is een overzicht te vinden met wat er in welke provincie te doen is.

© Nationale Onderwijsgids