Normal_lodewijk_asscher__2_

Volgens minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het toekomstbeeld werkgelegenheid in de kinderopvang, jeugdzorg en welzijn onzeker. Dit schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij antwoord geeft op Kamervragen van de SP. 

De SP-Kamerleden Kooiman en Siderius stelden de vragen naar aanleiding van een rapport van het UWV over de arbeidsmarktontwikkelingen in de genoemde sectoren. Daarin werd gesteld dat de werkgelegenheid fors afneemt. “Het beeld naar de toekomst is onzeker”, schrijft Asscher. “Het geeft ons desalniettemin een beeld waar we met alle betrokken partijen meer inzicht door krijgen en daardoor ook kunnen gaan kijken naar oplossingen om de scenario’s niet de werkelijkheid te laten worden. En daar wordt ook beleid op gevoerd door dit kabinet.”

Kooiman en Siderius vroegen zich af wat het voorspelde baanverlies van 12 procent in de periode 2011 tot en met 2018 in de kinderopvang betekent voor de ingezette trajecten van kwaliteitsverbetering en harmonisatie in deze sector. Volgens Asscher heeft de economische crisis littekens achtergelaten, maar de verwachtingen voor komende jaren geven een positief beeld. “Met het Belastingplan 2016 is sprake van een flinke intensivering van de kinderopvang in 2016 met 290 miljoen euro. Daarnaast wordt een intensivering van 200 miljoen euro in 2017 beoogd. Naast de extra middelen speelt ook de aantrekkende economie een positieve rol in de aantrekkende werkgelegenheid in de sector. Doordat steeds meer ouders werk vinden wordt er naar verwachting vaker een beroep gedaan op formele kinderopvang”, aldus de bewindsman, die verder schrijft dat de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang en de beoogde kwaliteitsverbetering in de sector zal zorgen voor een toenemde vraag naar beroepskrachten met beroepskwalificatie. 

© Nationale Onderwijsgids