Normal_kov__basisonderwijs__zandbak__spelen__buiten_spelen__kind

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wijziging van de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) van minister Asscher om de screening van alle medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen aan te scherpen. Dit moet zorgen voor veiligere kinderopvang. Tevens maakt deze wetswijziging het mogelijk meertalige buitenschoolse opvang aan te bieden. 

Door de invoer van een register, waarin alle medewerkers zich actief moeten inschrijven, wordt het mogelijk om alle medewerkers die een Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) moeten hebben, blijvend en volledig continu te screenen. Dit vergroot de veiligheid van (zeer) jonge kinderen. Inschrijving in het personenregister is een voorwaarde om te mogen werken in de kinderopvang.

De wetswijziging leidt daarnaast tot aanpassing van de regels rondom de VOG waardoor de lasten voor de kinderopvangsector afnemen. Zo hoeft een medewerker niet meer steeds bij wisseling van werkgever een nieuwe VOG aan te vragen en zal de werkgever de VOG van de medewerkers niet meer in zijn administratie hoeven op te nemen. De wetswijziging zal op 1 mei 2016 in werking treden.

Sinds 1 maart 2013 worden de huidige medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen continu gescreend op strafbare feiten. Dit betekent dat er dagelijks wordt gecontroleerd of personen die werken in de kinderopvang of op peuterspeelzalen nieuwe strafrechtelijke gegevens op hun naam hebben staan. Als een medewerker op basis van het nieuwe strafbare feit mogelijk een bedreiging vormt voor de veiligheid van de opgevangen kinderen, gaat er via de toezichthouder een signaal naar de werkgever. Wanneer de medewerker vervolgens geen nieuwe VOG krijgt is dat reden voor ontslag, omdat zonder geldige VOG niet mag worden gewerkt in de kinderopvang.

Door meertalige buitenschoolse opvang mogelijk te maken sluit de buitenschoolse opvang beter aan bij de ontwikkeling van het primair onderwijs. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan de wensen van ouders. Een groeiend aantal ouders ziet graag dat hun kind op een jonge leeftijd in aanraking komt met een vreemde taal, met name het Engels.

© Nationale Onderwijsgids