Normal_kinderopvang_peuter

In het meerjarenprogramma hebben de eilanden Bonaire en Saba afspraken vastgelegd met de Nederlandse regering over onder meer armoedebestrijding, kinderrechten en economische ontwikkeling. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is dat samen met de delegaties van de eilanden overeengekomen tijdens de Caribisch Nederland week die deze week plaatsvindt. Zo wordt er onder meer geïnvesteerd in kinderopvang. Dat meldt de Rijksoverheid.

Na de investeringen van de Nederlandse regering in de afgelopen jaren op het terrein van zorg, onderwijs, bestuur en infrastructuur is het nu tijd voor een intensivering van het beleid op armoedebestrijding, kinderrechten en economische ontwikkeling. In het meerjarenprogramma wordt daar een eerste invulling aan gegeven. Bijvoorbeeld voor sociaal economische problematiek stelt BZK in 2015 en 2016 jaarlijks de volgende middelen beschikbaar: 1.650.000 dollar voor Bonaire en 600.000 dollar voor Saba. Daarnaast wordt geïnvesteerd in kinderopvang en sport.

Ook wordt vanaf 1 januari 2016 kinderbijslag ingevoerd in Caribisch Nederland (onder voorbehoud van parlementaire instemming). Hiervoor is 900.000 dollar gereserveerd. Om het verbeteren van kinderrechten in Caribisch Nederland een impuls te geven wordt 3,3 miljoen dollar beschikbaar gesteld. De staatssecretaris van SZW beraadt zich ook op een aanvullend pakket voor alle eilanden van 300.000 euro structureel. Dat kan bijvoorbeeld, na overleg met de eilanden, gebruikt worden voor de kinderbijslag, de Algemene ouderdomsverzekering en/of de bijzondere onderstand.

© Nationale Onderwijsgids