Normal_kinderen_taal_peuters

De onderwijswethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag willen niet dat staatssecretaris Dekker van Onderwijs het geld voor het wegwerken van taalachterstand bij kinderen gaat herverdelen. Volgens de wethouders heeft dit negatieve gevolgen voor de grote steden. Vanaf volgend jaar wil Dekker 20 miljoen euro bij de grote steden weghalen en dat geld verdelen over kleinere gemeenten. Dit meldt de NOS.

Volgens de onderwijswethouders breekt Dekker af wat er in de grote steden is opgebouwd, als hij daar het geld wegtrekt. Het geld wordt nu in de steden onder andere gebruikt om peuters en kinderen in de kinderopvang op een spelende manier goed Nederlands te leren. Hierdoor moeten de kinderen zonder taalachterstand aan de basisschool beginnen.

Door de herverdeling zouden de grote steden niet meer genoeg geld hebben voor meer bijscholing van peuterleidsters en het aantrekken van hbo-geschoolde medewerkers in de peuteropvang, aldus de wethouders. Gevolgen zouden zijn dat honderden leidsters op straat komen te staan en duizenden plekken in de voorschoolse opvang dreigen te verdwijnen.

De Rotterdamse wethouder is van mening dat als er zoveel geld wordt weggetrokken het de steden jaren terug zet. De onderwijswethouders van de vier grote steden hebben een brandbrief naar het kabinet gestuurd om niet in te stemmen met het plan van de staatssecretaris. De PvdA zou het met de wethouders eens zijn. “Er moet geïnvesteerd worden in alle kwetsbare kinderen, zowel in grotere steden als in de regio. Deze verschuiving van de staatssecretaris past hier niet in. Regio's moeten echt meer geld krijgen, maar niet ten koste van kinderen in de grote steden”, aldus Kamerlid Yücel. 

Volgens een woordvoerder van Dekker wordt er later dit voorjaar een definitieve beslissing genomen. “We denken nu na over de beste en eerlijkste verdeling van het geld.” Hij benadrukt ook dat het niet om een bezuiniging gaat. 

© Nationale Onderwijsgids