Normal_tv_televisie_kind

Uit onderzoek blijkt dat de kinderen tussen de één en vier jaar gemiddeld 34 minuten op een tablet spelen. In 2012 was dit nog twaalf minuten. Naast het gebruik van tablet en smartphone kijken de kinderen gemiddeld 46 minuten televisie per dag. Kinderen tussen de vijf en acht jaar maken tweeënhalf keer meer gebruik van een smartphone, in vergelijking met 2012. Dit meldt Kinderopvangtotaal. 

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek Iene Miene Media van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in opdracht van Mediawijzer.net. Voor het onderzoek zijn ruim duizend ouders van kinderen van één tot acht jaar ondervraagd. Ouders staan in tweestrijd als het gaat om het mediagebruik van kinderen. Zelf maken ouders veel gebruik van tablets en computers, waardoor ze het bij hun kinderen ook toelaten. Toch zien ouders hun kinderen liever met iets anders spelen dan media.

De onderzoekers vinden het zorgelijk dat media steeds meer op de kinderslaapkamers gebruikt worden. “Het is goed om ouders erop te wijzen dat zij voor een goede balans van activiteiten moeten zorgen: naast media moet er ook voldoende tijd zijn voor slapen, vrij spelen en met elkaar praten en lachen”, zegt onderzoeker Peter Nikken van het NJi.

Kinderopvangorganisaties zouden niet weten of ze wel of niet digitale media moeten gebruiken op de kinderopvang. Jan-Maarten Rovers van Digidreumesen is van mening dat het naïef is om kinderen media te onthouden. Adviseur Kinderopvang Angela van der Plas kijkt kritisch naar het gebruik van media onder kinderen. “Digitale media kunnen heel leuk zijn, maar het is belangrijk om kritisch te kijken naar de toegevoegde waarde van een product. Er zit wel een maximum speeltijd op, dat doet bij mij wel een belletje rinkelen.” De experts zijn het erover eens dat kinderopvangorganisaties moeten kunnen onderbouwen waarom zij ervoor kiezen digitale media wel of niet te gebruiken op de groep.

© Nationale Onderwijsgids