Normal_school_overblijven_opvang_kinderen_po

Alle overblijfkrachten op de Nederlandse basisscholen moeten in bezit zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Echter is er geen overzicht of dit daadwerkelijk het geval is. Op de vrijwillige overblijfhulpen zou niemand toezicht houden. Dit meldt Tubantia.

In 2010 werd de VOG verplicht voor alle overblijfkrachten en vrijwilligers. Volgens het ministerie van Onderwijs houdt de Onderwijsinspectie toezicht of iedereen in het bezit is van een VOG. De inspectie zou dit controleren aan de hand van accountantsverklaringen van scholen. Volgens een woordvoerder van de inspectie geldt dat alleen voor mensen die in dienst zijn bij de school. Echter zijn veel overblijfkrachten vrijwilligers. Het is niet bekend bij de inspectie of zij over een VOG beschikken.

Voor een vrijwilliger aan de slag mag als overblijfkracht, moet er eerst een verklaring aangevraagd worden. Het ministerie van Justitie bekijkt dan of de aanvrager eerder is veroordeeld voor onder andere zedendelicten. De verklaring moet vervolgens worden ingeleverd bij de school. Niet alle scholen zouden de noodzaak inzien van een VOG. Volgens zelfstandig overblijfadviseur Sheila Hoogeland is de verplichte verklaring niet bekend bij iedere schooldirectie. De PO-Raad zegt geen zicht te hebben of alle overblijfkrachten een verklaring hebben ingeleverd. Wel benadrukken zij dat het een kostbare zaak kan zijn voor scholen als zij niet over de verklaringen beschikken. 

© Nationale Onderwijsgids