Normal_voorlezen233

De afgelopen weken hebben 6 voorschoolse instellingen uit de gemeenten Rheden en Renkum een samenwerkingsovereenkomst getekend met de bibliotheek Veluwezoom. De partijen gaan voorlezen en aandacht voor taalstimulering structureel inbedden in het dagprogramma. Dit meldt Rheden.nieuws.nl. 

Kinderdagverblijf Marron uit Dieren,  kinderdagverblijf het Toverbos uit Rheden en kinderdagverblijf het Elfenbosch uit Velp gaan meedoen aan het programma BoekStart. Dit houdt in dat de bibliotheek de kinderopvang gaat ondersteunen met een goede, ruime collectie boeken én scholing. In de gemeenten Rheden en Renkum doen nu twaalf kinderopvangcentra mee aan BoekStart. 
 
Op vrijdag 7 november rondden 10 pedagogisch medewerkers de training tot voorleescoördinator af. De pedagogische medewerkers kregen deze scholing vanuit het programma. De medewerkers gaan nu samen met de specialist voorschoolse educatie van de bibliotheek aan de slag om het voorlezen structureel op te nemen in het dagprogramma op de kinderopvang. De voorleeshoeken worden aantrekkelijker gemaakt, er komen nieuwe boeken en er worden voorleesactiviteiten ontwikkeld waarbij de ouders aan deel kunnen nemen. 
 
© Nationale Onderwijsgids