Normal_cyber__digitaal

Uit het SURF Cyberdreigingsbeeld 2019/2020 blijkt dat Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen samenwerking zien als het belangrijkste wapen in de strijd tegen cybercriminaliteit. De respondenten zien identiteitsfraude en verstoring van ict-voorzieningen als grootste bedreiging. De onderwijs- en onderzoeksinstellingen geven hun eigen cyberweerbaarheid een hoger cijfer dan het jaar ervoor. Het gemiddelde cijfer is een 6,3 waar dat in 2018 een 5,5 was. Dit meldt SURF.

Uit het rapport blijkt verder dat beproefde cybercrime-methoden zoals gijzelingssoftware (ransomware), phishing en DDoS-aanvallen blijven toenemen. Ook zijn er nieuwe bedreigingen bijgekomen. Zo misbruiken cybercriminelen in 2019 leveranciersketens door hierin te infiltreren.
 

Bewustwording en samenwerking

Het rapport concludeert dat vanwege toenemende dreigingen de inzet van instellingen nodig blijft om de weerbaarheid te verhogen. Vooral op het gebied van bewustwording is veel te winnen. Door toenemend gebruik van cloud-toepassingen, die door grote, niet-Europese spelers worden geleverd, ontstaan nieuwe dreigingen voor de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van gegevens. Tot slot concludeert het rapport dat samenwerken binnen de sector een belangrijke vereiste blijft voor de weerbaarheid tegen cybercriminaliteit. Samenwerking helpt om efficiënter te werken en de gesignaleerde tekorten aan capaciteit en expertise te overkomen.
 

Onderzoek

Het Cyberdreigingsbeeld is gebaseerd op een (niet-representatief) onderzoek onder 178 aangeschreven instellingen, waarvan er 57 de hele vragenlijst hebben ingevuld. Het heeft als doel een globaal inzicht te geven in de grootste dreigingen voor de sector op het gebied van informatieveiligheid. De instellingen waaronder het onderzoek plaatsvond zijn universiteiten, hogescholen, mbo-instellingen, onderzoeksinstellingen en overige instellingen. Het rapport is aangevuld met informatie uit publieke nationale en internationale bronnen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids