Logo_hanze__hogeschool__groningen

Futures Literacy helpt om te gaan met uitdagingen in de transitie naar een duurzame toekomst. Unesco's Riel Miller vertelt hier meer over tijdens zijn Barn Talk op woensdag 8 mei. Dit meldt Hanzehogeschool.

Futures Literacy

Futures Literacy – in het Nederlands vertaald 'toekomstgeletterdheid' – omvat het vermogen om de toekomst te gebruiken, om verschillende redenen, op verschillende manieren en in verschillende verbanden. Het leert mensen beter te anticiperen en vorm te geven aan grootschalige verandering door gebruik te maken van gezamenlijke kenniscreatie en van toekomstverwachtingen.
 
Net zoals er meerdere manieren zijn om met het heden om te springen, zijn er verschillende manieren om met ons bewustzijn van en onze inzichten over de toekomst om te gaan. En met onze voornemens en onze wil in die toekomst. In de Barn Talk licht Miller toe hoe we de toekomst met behulp van Futures Literacy vorm kunnen geven. Ook zal hij zijn nieuwe boek 'Transforming the future, anticipation in the 21st century' presenteren. 
 

Over Riel Miller 

Riel Miller geeft leiding aan Unesco's activiteiten op het gebied van Futures Literacy. Hij is een van 's werelds belangrijkste experts op het gebied van het gebruiken van de toekomst om het heden te innoveren en heeft veel ervaring als projectcoördinator, projectontwerper en manager. Millers werk wordt veel gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en andere media. Hij schrijft over uiteenlopende onderwerpen, zoals de toekomst van het internet en het hervormen van strategische processen.
 

Barn Talks en Unesco Leerstoel

Recentelijk heeft Unesco een Leerstoel toegekend aan het Futures Literacy team van de Hanzehogeschool. Daardoor is de Hanzehogeschool onderdeel geworden van het wereldwijde netwerk van Unesco, waarbinnen vooraanstaande experts kennis uitwisselen en onderzoek en training stimuleren. Deze Barn Talk is dit keer een speciale editie omdat het deel uitmaakt van een programma ter viering van de Unesco Leerstoel. De Barn Talk vindt plaats in de Energy Barn bij EnTranCe, het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. Met de Barn Talks geeft EnTranCe het werkveld een platform om te discussiëren over een van de grootste uitdagingen van onze tijd: de transitie naar een duurzame op schone bronnen gebaseerde energiesamenleving.