Normal_hout__duurzaam

Waarom zijn de klimaatmaatregelen zo’n worsteling? Hoe kan het dat nog altijd een kleine minderheid denkt dat klimaatverandering een hoax is? Hoe kunnen we acties ondernemen die wereldwijd omarmd worden? Op woensdag 6 maart neemt Yvo de Boer de luisteraars tijdens zijn Barn Talk mee in het complexe web rondom de klimaatverandering. Dit meldt Hanzehogeschool.

De uitdagingen die een ambitieuze klimaatactie in de weg staan zijn complex en enorm divers van aard: politiek, economisch, geografisch, klasse gerelateerd en historisch. Dit betekent dat we oplossingen moeten vinden voor meerdere problemen. Tijdens de Barn Talk op 6 maart hoopt Yvo de Boer samen met het publiek dit complexe web te kunnen begrijpen, bespreken en ontwarren. 
 

Yvo de Boer

Yvo de Boer is onlangs benoemd tot President of the Gold Standard Foundation, die werkt door certificering om maximale bedrijfsimpact te garanderen voor klimaatactie en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Van 2014 tot 2016 was hij directeur-generaal van het Global Green Growth Institute (GGGI), een internationale organisatie op basis van verdragen met 28 lidstaten, die momenteel in 25 landen werkt aan de ontwikkeling en implementatie van strategieën voor groene groei. Daarvoor was De Boer onder meer voorzitter van KPMG voor klimaatverandering en duurzaamheidsdiensten en was hij uitvoerend secretaris van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering.
 

Barn Talks

Barn Talks zijn verrassende debatten met altijd een hoofdgast met een inspirerend verhaal die het publiek kan meenemen. Tijdens de Barn Talks worden professionals en studenten bij elkaar gebracht, op zoek naar nieuwe ideeën en inzichten over de energietransitie en duurzaamheid. Ze vinden elke eerste woensdag van de maand plaats in de Energy Barn bij EnTranCe, het Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. EnTranCe geeft hiermee, samen met haar partners, de mogelijkheid om het debat over één van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan; de transitie naar een duurzame samenleving. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids