Jongeren naar het stembureau laten gaan door middel van humoristische show

Het creatieve bureau De Kiesmannen wil meer jongeren, en dan vooral lageropgeleide jongeren, naar de stembus trekken door hen met "humoristische" verkiezingsshows in theaters en op scholen te interesseren voor de Nederlandse politiek en de aanstaande verkiezingen. Jochem Jordaan, een van de oprichters van De Kiesmannen, hoopt zo de lage opkomst onder álle jongeren te "tackelen".

De verkiezingen van 2021 hebben een zorgwekkende trend aan het licht gebracht, namelijk een beduidend lagere opkomst onder praktisch geschoolde jongeren, vertelt Jordaan. Dit komt volgens hem hoofdzakelijk door drie factoren: een kenniskloof, het gevoel niet gehoord te worden en "een diepgeworteld wantrouwen" richting de politiek. Vooral praktisch geschoolde jongeren met een migratieachtergrond gaan relatief weinig naar de stembus.

Klimaat 

Doordat deze groep minder vaak gaat stemmen, is er minder aandacht voor de onderwerpen die voor hen belangrijk zijn, volgens Jordaan. Politicoloog Laura Mulder van de Universiteit van Amsterdam noemt als voorbeeld dat jongeren in het hoger en wetenschappelijk onderwijs meer bezig zijn met klimaat dan jongeren op het mbo. En als dit zich vertaalt naar het stemhokje, krijgt het thema klimaat relatief gezien meer aandacht dan thema's waar jongeren op het mbo zich zorgen over maken.

In gesprek met elkaar 

Jordaan organiseert de verkiezingsshows samen met twee compagnons, ook specifiek voor mbo's. "Hiermee planten we een zaadje, het is niet dat ze na een uur met ons de rest van hun leven lachend naar de stembus lopen." Desalniettemin gaan de jongeren door hun shows wel het gesprek aan met elkaar. "Ze bespreken wat ze belangrijk vinden en of ze wel of niet gaan stemmen. Bovendien zijn ze sceptisch naar politici, maar niet naar ons."

Volgens zowel Jordaan als Mulder valt er veel te winnen met burgerschapsonderwijs, omdat het niveau daarvan beter kan in het beroepsgerichte onderwijs. "Daar moeten we de verschillen tegengaan", zegt Mulder.

Ook vindt Jordaan dat de overheid structureler moet inzetten op organisaties als De Kiesmannen die praktisch geschoolde jongeren wel weten te bereiken. Maar in gesprekken merkt hij dat de overheid soms "sceptisch" is. "Als wij op scholen in bepaalde stadsdelen voorlichting gaan geven, bestaat de angst dat bijvoorbeeld BIJ1, FvD of DENK meer stemmen krijgt." Jordaan begrijpt dat "voorzichtigheid geboden is, maar hoopt toch dat bij de volgende coalitieonderhandelingen centraal geregeld wordt dat organisaties die de democratie nieuw leven inblazen sterker worden ondersteund".

Door: ANP