Normal_studenten__laptop__digitaal__hbo__uni__studeren__werken__groep

Evenals het jaar daarvoor is een kwart van de studenten die in 2016-2017 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, voor hun studie naar het buitenland geweest. Ook nu waren het het studenten horeca die het vaakst een deel van hun opleiding in het buitenland doorbrachten. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over zogenoemde studiepuntmobiliteit in het hoger onderwijs.

Bijna 37.000 hbo’ers en wo’ers studeerden minimaal drie maanden in het buitenland of haalden er minstens vijftien studiepunten. Dit zijn vooral studenten die aangeven dat een verblijf in het buitenland verplicht is voor hun opleiding. Zo doen studenten horeca (79 procent) en studenten die vreemde talen studeren (62 procent) relatief vaak buitenlandervaring op. Ook onder studenten toerisme en vrijetijdsbesteding is deze zogenoemde studiepuntmobiliteit relatief hoog (58 procent). Studenten financieel management en fiscaal recht gaan het minst vaak voor hun studie naar het buitenland: 6 procent.

Hbo’ers en wo’ers studeren even vaak in buitenland

Bijna een kwart van zowel de hbo’ers als wo’ers gaat voor drie maanden of langer naar het buitenland tijdens hun opleiding of haalt er vijftien studiepunten. De reden waarom ze gaan, verschilt. Zo brengen wo’ers vaker een deel van hun studie in het buitenland door om colleges te volgen, eventueel in combinatie met een stage, dan hbo’ers (respectievelijk 83 procent en 57 procent). Hbo’ers daarentegen gaan vaker dan wo’ers naar het buitenland voor alleen een stage (43 procent tegenover 17 procent).

Persoonlijke ontwikkeling belangrijkste reden

Hbo’ers en wo’ers die studiepuntmobiel zijn, hebben ook veelal dezelfde motieven om een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Studeren in het buitenland is volgens hen vooral een waardevolle ervaring voor hun persoonlijke ontwikkeling (96 procent noemt dit als reden) en goed voor hun loopbaan (gemeld door 84 procent). Hbo’ers geven daarnaast relatief vaak aan dat het verblijf in het buitenland verplicht is voor hun studie (36 procent).

Verplichtingen thuis vaak reden om niet in buitenland te studeren

Van de afgestudeerden geeft 42 procent aan een verblijf in het buitenland niet te hebben overwogen. De meest genoemde redenen om niet naar het buitenland te gaan, zijn verplichtingen in Nederland, zoals werk of zorg (47 procent), en de kosten (43 procent). Hbo’ers noemen deze twee redenen vaker dan wo’ers. Wo-afgestudeerden vinden daarnaast relatief vaak dat de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs beter is en dat een tijdelijk verblijf in het buitenland niet goed te combineren was met de studie in Nederland.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids