Normal_ict_vrouw_werken_studeren3465

De Vereniging Hogescholen reageert met verbazing op het voornemen van minister Van Engelshoven om paal en perk te stellen aan het bindend studieadvies (bsa). Er heeft namelijk niet eerst overleg plaatsgevonden met de hogescholen en universiteiten over de aangekondigde maatregel. Dit melden Vereniging Hogescholen en ANP.

Besluit genomen zonder bestuurlijk overleg

“Het is een unicum in de bestuurlijke verhoudingen dat zonder overleg met de instellingen een dergelijke maatregel wordt aangekondigd”, aldus Thom de Graaf, voorzitter van de Vereniging Hogescholen. Daarom dringt de Vereniging Hogescholen erop aan op korte termijn met de minister in gesprek te gaan over deze maatregel en de mogelijke gevolgen daarvan.
 
De minister van onderwijs zal vandaag bij de opening van het academisch jaar in Tilburg het nieuwe voornemen over het bsa aankondigen. De maatregel behelst het stellen van een bovengrens aan het aantal studiepunten dat een student in zijn eerste studiejaar moet behalen om de studie te kunnen vervolgen. Het bindend studieadvies zou dan maximaal 40 studiepunten mogen bedragen.
 

Grote stap vooruit

Studentenorganisatie ISO noemt het voornemen een heel grote stap vooruit. “Veel studenten moeten in het eerste jaar nog wennen aan de nieuwe manier van onderwijs en moeten de stap maken naar zelfstandigheid, wat veel van hen vraagt. Het bindend studieadvies legt hier nog eens een enorme druk bovenop'', aldus het Interstedelijk Studenten Overleg.
 
Een verlaging van het minimumaantal studiepunten zou volgens de organisatie altijd moeten worden gecombineerd met betere persoonlijke begeleiding van studenten die moeite hebben met het eerste jaar. ‘Vroegtijdige signalering van problemen bij studenten zijn essentieel. Zij moeten niet gestraft, maar goed begeleid worden. Hiermee kunnen universiteiten en hogescholen uitval voorkomen'', aldus het ISO.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids