Normal_blindenstok_-_blind

De overstap naar het hoger onderwijs is voor veel leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte best lastig. Voor onderwijsprofessionals die deze leerlingen begeleiden is er nu een handreiking gemaakt die helpt bij en succesvolle overgang naar een vervolgopleiding. Dit meldt het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs.

De handreiking is ontwikkeld door Steuntpunt Passend Onderwijs, het Nederlands Jeugdinstituut en het Expertisecentrum Handicap + Studie. De handreiking biedt tips en informatie over hoe onderwijsprofessionals, zoals zorgcoördinatoren en decanen, deze leerlingen succesvol kunnen begeleiden.

Zo'n 30 procent van de studenten in het hoger onderwijs heeft een handicap of chronische ziekte en 10 procent ervaart daardoor hinder bij het studeren. De kans dat deze studenten uitvallen is dan ook twee keer zo groot dan bij studenten zonder extra ondersteuningsbehoefte. Dit blijkt uit onderzoek van ResearchNed.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids