Normal_cassiere_werk_flexwerk_jongeren534

Internationale studenten van buiten Europa die in Nederland studeren mogen voortaan naast hun studie zestien uur per week werken. Tot dus ver lag de limiet op tien uur per week. Ook de mogelijkheden om na de studie een stage te lopen zijn verruimd. Dit meldt Nuffic.

De wijzigingen zijn een gevolg van een nieuwe Europese richtlijn die mobiliteit van internationale studenten en onderzoekers binnen Europa stimuleert. Deze richtlijn is per 23 mei 2018 opgenomen in de nieuwe Nederlandse wetgeving.

Werkvergunning nog steeds nodig

Een internationale student uit een land buiten de EU mag onder bepaalde voorwaarden werken tijdens de studie. Zij hebben hiervoor wel een werkvergunning (TWV) nodig, want er geldt geen vrije toegang tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Deze regels zijn vastgelegd in de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Niet EU-studenten mogen voortaan gedurende het studiejaar 16 uur per week werken. De andere optie om tijdens de maanden juni, juli en augustus fulltime te werken, is ongewijzigd gebleven. Compensatie van uren is nog steeds niet toegestaan. Voor studenten die voor 23 mei een TWV hebben aangevraagd geldt een overgangsregeling.

Meer mogelijkheden voor stages

Voor studenten van buiten de EU die in Nederland stage willen komen lopen kan nu al een TWV of GVVA (gecombineerde vergunning) worden aangevraagd. Per 23 mei is deze regeling uitgebreid. Dat houdt in dat zijn met een hbo- of wo-diploma maximaal één jaar stage kunnen lopen bij een Nederlandse werkgever om werkervaring op te doen.

Meer informatie over de de uitbreiding van beide regelingen op www.nuffic.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids