Normal_mbo__hbo__school__verpleging__verpleegkunde__leren

Regieorgaan SIA heeft het hbo-postdocprogramma geïntroduceerd. Met dit programma kunnen hogescholen meer gepromoveerden aantrekken en behouden. Hogescholen willen namelijk zowel praktijkgericht onderzoek uitvoeren als kwalitatief hoogwaardig beroepsonderwijs geven. De verwachting is dat het onderzoek én het onderwijs worden versterkt als er meer gepromoveerde docent-onderzoekers zijn. Dat meldt de Vereniging Hogescholen.

Zowel de hogescholen zelf als het ministerie van Onderwijs zijn voorstander van het behouden en aantrekken van gepromoveerde docenten op het hbo. De huidige mogelijkheden om onderwijs en onderzoek voor gepromoveerden samen te voegen in het hbo zijn namelijk niet toereikend genoeg. Om daar verandering in te brengen heeft het ministerie van Onderwijs eenmalig 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in 2018. Daarna komt er jaarlijks structureel 2 miljoen euro beschikbaar voor het uitvoeren van een hbo-postdocprogramma door SIA.

Het programma biedt docent-onderzoekers niet allen perspectieven wat betreft hun carrière, maar maakt het bovendien interessant om op het hbo te blijven werken. Hogescholen hebben dankzij het programma ook meer kans om promovendi van buiten het hbo aan te trekken. Het programma gaat uit van postdocplaatsen van 0,5 fte voor een periode van 2 jaar. De andere 0,5 fte is bedoeld voor werkzaamheden in het onderwijs. In de hbo-postdoc moeten de onderzoeksplannen goed  aansluiten bij een lectoraat of onderzoeksprogramma van de hogeschool. Ook moeten die plannen goed zijn ingebed in de regio en gericht zijn op de praktijk.

De call wordt door Regieorgaan SIA in maart 2018 geopend en zal tot het eind van het jaar open zijn. Aanvragen die binnenkomen worden op verschillende momenten beoordeeld door een beoordelingscommissie. Waarschijnlijk wordt in 2019 een tweede call geopend, nadat het programma van 2018 is geëvalueerd. De Vereniging Hogescholen heeft meegewerkt met het samenstellen van het hbo-postdocprogramma.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids