Normal_avans_hogeschool

Paul de Meij en Stijn Neomagus hebben het beste afstudeerwerkstuk van Avans van het studiejaar 2015-2016 gemaakt. Zij winnen de ‘Avans afstudeerprijs 2016’. Voor het International Livestock Research Institute (ILRI) in Kenia verdiepten ze zich in de directe en indirecte kosten van de organisatie. De twee studenten rondden vlak voor de zomer hun studie Accountancy af bij Avans. Dat meldt Avans.

De jury heeft De Meij en Neomagus tot winnaars gekozen omdat in hun afstudeerwerkstuk breedte en diepgang aanwezig zijn, persoonlijk engagement doorklinkt en het rapport aanbevelingen biedt die van directe waarde zijn. Bij de uitreiking van de prijzen lichtte de jury toe: “We zijn verheugd dat accountancy-studenten een afstudeeronderwerp kiezen met een zo hoog duurzaamheidsgehalte. We zijn onder de indruk van de mate waarin de auteurs zich hebben ingeleefd in de lokale omstandigheden van de organisatie die ze hebben bestudeerd. De auteurs behandelen de accountancy-aspecten op gedegen wijze, maar betrekken ook cultuur- en bureaupolitieke aspecten in hun conclusies en adviezen.”

Avans Hogeschool kent ieder jaar een prijs toe aan het beste afstudeerwerkstuk van dat jaar. Het afstudeerwerkstuk is een belangrijk onderdeel van het afstuderen, waarin een student aantoont over het vereiste niveau van een hbo-bachelor te beschikken. Avans vindt het belangrijk dat studenten de lat hoog leggen. Daarom beloont Avans de beste afstudeerwerkstukken. De winnaars ontvangen samen een prijs van 1500 euro. De overige genomineerden ontvangen een aanmoedigingsprijs van 200 euro. Dit jaar telde voor de tweede keer het criterium duurzaamheid mee. De jury van dit jaar constateert dat in bijna alle van de vijf afstudeerwerken de duurzaamheidsaspecten die samenhangen met de vraagstelling expliciet worden geadresseerd.

De andere genomineerden waren: Eline Nijhof met De kunst van peerfeedback, Aart-Jan Witte met
Duurzaam produceren in de bouw, Jan van Uijen en Mike van Berkel met Value Based Healthcare en Rozemarijn Oudejans met Burgerinitiatief.

De jury bestond dit jaar uit Bert van der Els, voorzitter RvB/CEO van Heijmans NV, Jan Pieter van der Lugt, manager van de Grow Campus in Den Bosch en Diederik Zijderveld, lid van het College van Bestuur van Avans. De jury beoordeelt de afstudeerwerken op toegankelijkheid voor het beroepenveld, oorspronkelijkheid, breedte, diepgang en multidisciplinariteit, samenhang tussen theorie en praktijk, praktische bruikbaarheid, niveau, gebruik van een duurzaam denkkader en de balans tussen people, planet en profit.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids