Normal_avans_hogeschool

Avans Hogeschool brengt op 1 juli haar eerste integraal jaarverslag uit en is daarmee de eerste hogeronderwijsinstelling in Nederland die op deze wijze verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Avans treedt hiermee in de voetsporen van beursgenoteerde bedrijven als Philips, Aegon, ING, Unilever, DSM, AkzoNobel en Schiphol, die sinds enkele jaren een integraal jaarverslag presenteren. Dat meldt Avans.

Het jaarverslag belicht een breed scala aan onderwerpen, variërend van successen tot doelstellingen die Avans nog niet wist te behalen. Bijvoorbeeld de prestatieafspraak om uitval onder studenten verder terug te dringen. Een ander actueel thema betreft de medezeggenschap. Het verslag laat zien op welke beleidsterreinen de Avans Medezeggenschapsraad invloed heeft gehad, zoals het vrijroosteren van docenten voor meer contact met studenten. Het behalen van duurzaamheidscertificering voor alle opleidingen van Avans is ook een belangrijk onderwerp. Daarnaast komen voorbeelden van projecten, waarin studenten en medewerkers hun verbinding met de praktijk tonen, aan bod. Zo helpen studenten bij het invullen van de belastingaangifte en vervult een groep studenten en medewerkers honderden wensen van ouderen.

“Een traditioneel jaarverslag legt vooral de nadruk op de financiële prestaties van een onderneming, waarbij het management verantwoording aflegt over hoe de onderneming tot die financiële prestaties is gekomen. Een onderwijsinstelling zorgt voor een verantwoord financieel beleid maar heeft geen winstoogmerk. De geldstroom is van minder belang dan in het bedrijfsleven. Juist het maatschappelijk rendement is een onderbouwing van het bestaansrecht van Avans. Met dit integraal jaarverslag laten we zien wat onze andere waarden zijn”, aldus de opsteller van het jaarverslag Marleen Janssen Groesbeek, lector Sustainable Finance and Accounting bij Avans.

© Nationale Onderwijsgids