Toelatingsbeleid van staatsexamens vo is aangepast

Op 1 oktober 2023 is het toelatingsbeleid voor kandidaten die staatsexamens vo willen doen veranderd. Ook leerlingen die wel zijn ingeschreven in het reguliere onderwijs, maar door ziekte of andere ongewilde omstandigheden geen onderwijs (meer) volgen en geen eindexamen kunnen doen op die school kunnen voortaan bij de staatsexamens terecht. Dat meldt het College voor Toetsen en Examens. 

Doordat zij wel ingeschreven staan, konden zij eerst niet deelnemen aan de staatsexamens, omdat de wet daar (nog niet) in voorziet. Dankzij de wijziging van de toelatingsbeleid kan dat onder voorwaarden nu wel. De regeling is op vrijdag 29 september 2023 gepubliceerd in de staatscourant en op deze pagina te vinden.

Door: Nationale Onderwijsgids