Normal_examen_tentamen_leerling

Deze week gaan de eindexamens in het eerste tijdvak van start! Leerlingen op vmbo, havo en vwo hebben op donderdag 12 mei hun eerste eindtoets. Wat staat er allemaal op de planning de komende weken? En wat is er dit jaar anders dan voorgaande jaren? Dit is het eindexamenrooster met toelichting op de examens in een jaar waarbij corona langzaam lijkt te verdwijnen, maar er nog steeds is. 

Donderdag 12 mei 2022

 
09.00 – 11.30Duits havo 
09.00 – 11.30muziek vwo
13.30 – 15.00Nederlands vmbo BB
13.30 – 15.30biologie vmbo KB
13.30 – 15.30biologie vmbo GL en TL 
13.30 – 16.30aardrijkskunde havo
13.30 – 16.30Nederlands vwo 
  

Vrijdag 13 mei 2022

 
09.00 – 10.30aardrijkskunde vmbo BB
09.00 – 11.00geschiedenis en staatsinrichting vmbo GL en TL
09.00 – 12.00filosofie vwo
13.30 – 15.00Frans vmbo BB
13.30 – 15.30Frans vmbo KB
13.30 – 15.30Frans vmbo GL en TL
13.30 – 16.30wiskunde A havo 
13.30 – 16.30wiskunde B havo
13.30 – 16.30biologie vwo 
  

Maandag 16 mei 2022

 
09.00 – 12.00geschiedenis havo
09.00 – 12.00geschiedenis vwo (bezemexamen)
09.00 – 12.00geschiedenis vwo
13.30 – 15.00economie vmbo BB
13.30 – 15.30Nederlands vmbo GL en TL
13.30 – 16.30natuurkunde havo
13.30 – 16.30scheikunde vwo
13.30 – 15.30natuur- en scheikunde I vmbo KB
  

Dinsdag 17 mei 2022

 
09.00 – 11.00Duits vmbo GL en TL
09.00 – 12.00kunst (algemeen) havo
09.00 – 12.00Latijnse taal en cultuur vwo 
13.30 – 15.00wiskunde vmbo BB
13.30 – 15.30wiskunde vmbo KB
13.30 – 15.30wiskunde vmbo GL en TL
13.30 – 16.30Nederlands havo
13.30 – 16.30bedrijfseconomie vwo
  

Woensdag 18 mei 2022

 
09.00 – 11.00aardrijkskunde vmbo GL en TL
09.00 – 12.00kunst (algemeen) vwo
09.00 – 10.30maatschappijkunde vmbo BB
09.00 – 11.00maatschappijkunde vmbo KB
09.00 – 12.00maatschappijwetenschappen havo
13.30 – 15.00Duits vmbo BB
13.30 – 15.30Nederlands vmbo KB
13.30 – 15.30Engels vmbo GL en TL
13.30 – 16.30biologie havo 
13.30 – 16.00Engels vwo
  

Donderdag 19 mei 2022

 
09.00 – 11.00muziek vmbo GL en TL
09.00 – 11.00handvaardigheid vwo
09.00 – 11.30textiele vormgeving vwo 
09.00 – 11.30tekenen vwo 
13.30 – 15.00biologie vmbo BB
13.30 – 15.30economie vmbo KB
13.30 – 16.00Frans havo
13.30 – 16.30natuurkunde vwo
13.30 – 15.30natuur- en scheikunde I vmbo GL en TL
  

Vrijdag 20 mei 2022

 
09.00 – 10.30geschiedenis en staatsinrichting vmbo BB
09.00 – 11.00aardrijkskunde vmbo KB
09.00 – 12.00filosofie havo
09.00 – 12.00Griekse taal en cultuur vwo
09.00 – 11.00dans vmbo GL en TL
09.00 – 11.00drama vmbo GL en TL
13.30 – 15.30Engels vmbo BB
13.30 – 15.30Engels vmbo KB
13.30 – 15.30economie vmbo GL en TL
13.30 – 16.30economie havo
13.30 – 16.30wiskunde A vwo
13.30 – 16.30wiskunde B vwo 
13.30 – 16.30wiskunde C vwo
  

Maandag 23 mei

 
09.00 – 11.00geschiedenis en staatsinrichting vmbo KB
09.00 – 11.30handvaardigheid havo
09.00 – 11.30textiele vormgeving havo
09.00 – 11.30tekenen havo 
09.00 – 11.30Duits vwo
09.00 – 11.00maatschappijkunde vmbo GL en TL
13.30 – 15.30Duits vmbo KB
13.30 – 16.30scheikunde havo
13.30 – 16.30aardrijkskunde vwo 
13.30 – 15.00natuur- en scheikunde I vmbo BB
13.30 – 15.30natuur- en scheikunde II vmbo GL en TL
  
Dinsdag 24 mei 2022 
09.00 – 11.00Fries vmbo GL en TL
09.00 – 11.00muziek havo
13.30 – 16.00Engels havo
13.30 – 16.30economie vwo
13.30 – 15.30beeldende vorming vmbo GL en TL
  
Woensdag 25 mei 2022 
09.00 – 12.00maatschappijwetenschappen vwo
13.30 – 15.00 Spaans vmbo BB
13.30 – 15.00Turks vmbo BB
13.30 – 15.00Arabisch vmbo BB
13.30 – 15.30Spaans vmbo KB
13.30 – 15.30Turks vmbo KB
13.30 – 15.30Arabisch vmbo KB
13.30 – 15.30Spaans vmbo GL en TL
13.30 – 15.30Turks vmbo GL en TL
13.30 – 15.30Arabisch vmbo GL en TL
13.30 – 16.30bedrijfseconomie havo
13.30 – 16.00Frans vwo
  
Maandag 30 mei 2022 
09.00 – 11.30Fries havo
09.00 – 11.30Russisch havo
09.00 – 11.30Fries vwo
09.00 – 11.30Russisch vwo
13.30 – 16.00Spaans havo
13.30 – 16.00Turks havo
13.30 – 16.00Arabisch havo
13.30 – 16.00Spaans vwo
13.30 – 16.00Turks vwo
13.30 – 16.00Arabisch vwo

Over de eindexamens 2022

Door de coronacrisis hebben leerlingen in 2022 ruimere mogelijkheden om het examen af te leggen. Leerlingen kunnen ervoor kiezen om de centrale examens te spreiden over het eerste en het tweede tijdvak. Daarom wordt het tweede tijdvak uitgebreid van 4 naar 10 dagen. Hierdoor heeft een leerling 3 keuzes:

  1. De leerling legt het hele centraal examen af in het eerste tijdvak (zoals in een normaal examenjaar).
  2. De leerling mag 1 of meer vakken doorschuiven naar het tweede tijdvak. Zo heeft de leerling meer tijd voor de voorbereiding.
  3. De leerling mag het hele centraal examen afleggen in het tweede tijdvak. Dat is een oplossing als de leerling ziek is of in quarantaine moet tijdens het eerste tijdvak.

Alle eindexamenleerlingen krijgen een extra herkansing voor het centraal examen. Zij kunnen twee vakken herkansen in plaats van één.  En eindexamenleerlingen mogen het eindcijfer van 1 vak wegstrepen. Dat mag geen kernvak zijn, zoals Nederlands, Engels of wiskunde. Het eindcijfer van het weggestreepte vak telt dus niet mee bij het bepalen van de uitslag, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Wegstrepen kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

Door: Nationale Onderwijsgids
Bronnen: Rijksoverheid, Examenblad, College voor Toetsen en Examens