NOG Nieuwsarchief

10 november studiedag leerkrachten bewegingsonderwijs cluster4


Sinds april van dit jaar hebben bewegingsonderwijzers de Vakgroep Bewegingsonderwijs opgezet. De doelstelling van de vakgroep is om vakleerkrachten bewegingsonderwijs binnen het cluster4 dichter bij elkaar te laten komen. Inmiddels zijn er vijf bijeenkomsten geweest. Op 10 november 2010 zal de eerste landelijke studiedag georganiseerd wo...

PPSI-conferentie Voortgezet onderwijs 2010


Warm of vurig; (te) betrokken collega's en andere hot items voor vertrouwensfunctionarissen. Warm Het thema voor de jaarlijkse VO-conferentie is ‘Warm of vurig'. Dat scholen hun leerlingen een warm hart toe dragen, blijkt wel uit het feit dat de meeste VO-scholen een uitgebreid systeem van leerlingbegeleiding kennen, bestaande uit klass...

Principe-akkoord over verlenging cao-hbo


De HBO-raad meldt dat er een principe-akkoord is gesloten met de bonden over de verlenging van de cao-hbo. De cao wordt verlengd tot 1 februari 2011. Er is een beperkte loonsverhoging van 0.4% per 1 januari 2011 en een eenmalige uitkering in oktober 2011 van € 460 bij een fulltime aanstelling. Ook zijn de sociale partners het eens ov...

Forse stijging kosten reprorechten in het onderwijs


Scholen zijn de afgelopen jaren veel meer gaan kopiëren uit auteursrechtelijk beschermde werken, ook wel reprorechtplichtig materiaal genoemd. Een stijging van de reprokosten per leerling is dan ook onontkoombaar. De VO-raad, de PO-raad en de Stichting Reprorecht hebben een nieuwe collectieve afkoopregeling afgesproken op basis van de onderzoe...

Landelijke incidentenregistratie voor veiliger schoolklimaat


Scholen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs worden verplicht om geweldsincidenten te registeren via één landelijk registratiesysteem. Een sluitend registratiesysteem van incidenten komt de veiligheid van alle kinderen, jongeren en onderwijspersoneel ten goede. De ministerraad heeft daar op voorstel van minister Rouvoet va...

Voorkeur leden CNV Onderwijs voor PaarsPlus


Van de leden van de vakbond CNV Onderwijs mag Ronald Plasterk best zijn karwei afmaken. De uitslag van de verkiezingen vinden ze slecht voor het onderwijs. Een kwart stemde PvdA, onderwijs is in de beste handen bij D66 en een coalitie van VVD/PvdA/D66/GroenLinks, oftewel PaarsPlus, geniet de voorkeur. 945 mensen deden mee aan deze represe...

RIVM zoekt basisscholen voor test vignet Gezonde School


Het RIVM is op zoek naar basisscholen die het digitale aanvraagformulier voor het vignet Gezonde School willen testen. Scholen die meedoen hoeven niet aan speciale eisen te voldoen. Scholen die meedoen met de test kunnen het vignet in 2011 gratis aanvragen. Om in aanmerking te komen voor het vignet moet een school voldoen aan een norm. He...

Inschrijving geopend voor HBO-raad studiedag Kwaliteit en studiesucces - 11 oktober 2010


Op maandag 11 oktober 2010 organiseert de HBO-raad de jaarlijkse studiedag, die deze keer als thema heeft: Kwaliteit en studiesucces. De bijeenkomst vindt plaats in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De dag is vooral bedoeld voor beleidsmakers, opleidingsmanagers en docenten van hogescholen. Inhoud Kwaliteit leveren voor zoveel mogel...

NOG Blog

Zelfsturend dromen najagen

Normal_pascal_cuijpers

Schrijfster Gerda Blees is een van mijn favoriete columnisten. Onlangs schreef ze helaas haar laatste column voor de boekenbijlage van De Volkskrant. Een simpele voetnoot van de redactie onderaan het stuk maakte duidelijk dat haar nuchtere blik, die ze altijd verpakte in een verrassende schrijfstijl, hierna niet meer terug te vinden zou zijn op ...

NOG Topvacatures

NOG Interview

Taalspecialist: ‘Maak taalonderwijs samenhangend, creatief en prikkelend om kinderen aan het lezen te krijgen’

Normal_simone_smak


Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de leesvaardigheid onder jongeren achteruitgaat. Een op de drie middelbare scholieren begrijpt niet wat er in een tekst staat. Amsterdam ...