NOG Nieuwsarchief

Voorlopige ziekteverzuimcijfers 2009 bekend


De voorlopige ziekteverzuimcijfers over 2009 zijn bekend, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders. Het definitieve rapport van onderzoeksbureau Regioplan, met daarin een analyse van de cijfers, wordt verwacht in het najaar. De landelijke verzuimcijfers worden elk jaar door Regioplan berekend in opdracht van het Vervangingsfonds en het minis...

Hoe stimuleer je bètatalent in het basisonderwijs?


Het beeld dat leerlingen hebben van (natuur)wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk om bètatalent al op jonge leeftijd te stimuleren en leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en techni...

Op maat ondersteuning in ouderbetrokkenheid


In opdracht van het ministerie van OCW geeft FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, kosteloze ondersteuning aan basisscholen in het versterken van de ouderbetrokkenheid, zo meldt BredeSchool.nl. Het project PAOO-II richt zich op 40 basisscholen verspreid over het land met minimaal 50 procent gewichtenleerlingen. Het project w...

"Plasterk overspeelt hand"


Voormalig minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) maakte zich tijdens zijn ambtstermijn hard voor een verbetering van de positie van leraren, maar zette tijdens het debat over de Voorjaarsnota te hoog in, volgens ScienceGuide. Afgelopen donderdag werd de tussentijdse begroting besproking in de Tweede Kamer. Plasterk wilde voorkomen dat d...

"Docenten in opleiding moeten beter leren leren"


Onderzoeker Maaike Endedijk concludeert dat de eenjarige lerarenpleiding aanstaande docenten beter moet leren hoe ze zelf kunnen blijven leren. Ze promoveerde op 2 juli aan de Universiteit Utrecht. Om zich te kunnen blijven ontwikkelen, is het belangrijk dat docenten weten hoe ze hun eigen leren aansturen. Daarnaast is het van belang dat ...

De Jager: geen verband kwaliteit onderwijs en lerarensalarissen


Gisteren is het debat over de Voorjaarsnota begonnen in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer is voor het loslaten van de nullijn voor salarissen voor leraren en wellicht ook agenten, zo meldt het Financieele Dagblad. Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën hoopt met het vasthouden aan de nullijn dit jaar 225 miljoen euro...

BTW vrijstelling onderwijs betekent lastenverzwaring ZZP-ers


Vanaf 1 juli kunnen de kosten voor beroepsonderwijs worden verlaagd door de BTW vrijstelling voor erkende instellingen. Alhoewel Minister De Jager onlangs aankondigde dat dit voor ZZP'ers aantrekkelijk kan zijn, houdt het aanmelden bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)een lastenverzwaring voor de ZZP'er in. Dit meldt de websi...

AOb: Kamer houdt bezuiniging leraren overeind


De Kamer laat het lerarentekort oplopen om een tijdelijke tegenvaller op te vangen. Leraren gaan er in 2010 in koopkracht op achteruit. Met de krapst mogelijke meerderheid verwierp de Kamer donderdag 1 juli twee moties om op niet te bezuinigen op de lerarensalarissen. Het demissionaire kabinet komt zo weg met een venijnige bezuiniging en 3 par...

NOG Blog

Zelfsturend dromen najagen

Normal_pascal_cuijpers

Schrijfster Gerda Blees is een van mijn favoriete columnisten. Onlangs schreef ze helaas haar laatste column voor de boekenbijlage van De Volkskrant. Een simpele voetnoot van de redactie onderaan het stuk maakte duidelijk dat haar nuchtere blik, die ze altijd verpakte in een verrassende schrijfstijl, hierna niet meer terug te vinden zou zijn op ...

NOG Topvacatures

NOG Interview

Taalspecialist: ‘Maak taalonderwijs samenhangend, creatief en prikkelend om kinderen aan het lezen te krijgen’

Normal_simone_smak


Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de leesvaardigheid onder jongeren achteruitgaat. Een op de drie middelbare scholieren begrijpt niet wat er in een tekst staat. Amsterdam ...