NOG Nieuwsarchief

BTW vrijstelling onderwijs betekent lastenverzwaring ZZP-ers


Vanaf 1 juli kunnen de kosten voor beroepsonderwijs worden verlaagd door de BTW vrijstelling voor erkende instellingen. Alhoewel Minister De Jager onlangs aankondigde dat dit voor ZZP'ers aantrekkelijk kan zijn, houdt het aanmelden bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO)een lastenverzwaring voor de ZZP'er in. Dit meldt de websi...

AOb: Kamer houdt bezuiniging leraren overeind


De Kamer laat het lerarentekort oplopen om een tijdelijke tegenvaller op te vangen. Leraren gaan er in 2010 in koopkracht op achteruit. Met de krapst mogelijke meerderheid verwierp de Kamer donderdag 1 juli twee moties om op niet te bezuinigen op de lerarensalarissen. Het demissionaire kabinet komt zo weg met een venijnige bezuiniging en 3 par...

Talenttraject Fontyspabo’s gestart: bachelor en master in vijf jaar


De pabo's van Fontys Hogescholen zijn vandaag gestart met het talenttraject Paboplus. Dit traject biedt studenten vanaf september 2010 de mogelijkheid om in vijf jaar de pabobachelor en de master Leren en Innoveren af te ronden. Paboplus is bedoeld voor studenten die op zoek zijn naar extra uitdaging en verdieping naast hun pabobachelor e...

Mentoren geven beginnende docenten vooral emotionele steun


Chantal Kessels promoveerde gisteren op haar onderzoek aan de Universiteit Leiden naar mentoren die beginnende leraren begeleiden. Dezen bieden veel emotionele steun, maar hun begeleiding heeft minder effect op professionele ontwikkeling volgens Kessels. Kessels ontdekte dat de nadruk in begeleidingsprogramma's vaak ligt op emotionele ond...

Miljoenen voor meer allochtonen op universiteit


De vijf Randstad-universiteiten krijgen gedurende drie jaar samen ruim 3 miljoen per jaar van het ministerie van Onderwijs om meer niet-westerse allochtone studenten aan te trekken en binnen boord te houden. Om diverse redenen is de instroom van niet-westerse allochtone studenten relatief klein, en de uitval gedurende de studie relatief g...

Tweede Kamer tegen bevriezen lonen leraren


Een meerderheid in de Tweede Kamer is tegen het bevriezen van de lonen van leraren. Het demissionaire kabinet wil met het vasthouden aan de nullijn 225 miljoen euro bezuiningen. Oud-minister Ronald Plasterk (PvdA) is een van de tegenstanders van de plannen van het demissionaire kabinet. Plasterk wilde als minister van Onderwijs de positi...

AOb: Kamer kan bezuiniging kabinet in lerarensalarissen in 2010 voorkomen


Onderwijspersoneel is boos over de aangekondigde nullijn in het onderwijs. Het demissionaire kabinet bezuinigt in de voorjaarsnota 250 miljoen euro op de lerarensalarissen. Dit is de helft van het bedrag dat met het actieplan van de afgetreden minister, Plasterk, gemoeid is in 2010. AOb-bestuurder Ben Hoogenboom: "Het kabinet kan dit gaat...

ChristenUnie: lerarensalarissen buiten schot


DEN HAAG (ANP) - De ChristenUnie wil dat in de noodzakelijke bezuinigingen voor dit jaar de salarissen voor leraren buiten schot blijven. Het geld dat daarvoor nodig is, zou minister Jan Kees de Jager (Financiën) moeten binnenhalen door al volgend jaar een bankenheffing in te voeren. ChristenUnie-Tweede Kamerlid Arie Slob zal dat donderda...

NOG Blog

De ontdekking

Normal_judith_knapp

Met een verveelde blik slenterde hij door het lokaal waar de schoolbibliotheek zich bevond. Zijn handen liet hij stilletjes langs de kaften glijden. Geen enkel boek werd door hem uit de kast gehaald voor nadere inspectie. Hij gunde ze geen blik waardig. Zo leek het…

NOG Topvacatures

NOG Interview

Taalspecialist: ‘Maak taalonderwijs samenhangend, creatief en prikkelend om kinderen aan het lezen te krijgen’

Normal_simone_smak


Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de leesvaardigheid onder jongeren achteruitgaat. Een op de drie middelbare scholieren begrijpt niet wat er in een tekst staat. Amsterdam ...