NOG Nieuwsarchief

Onderwijsraad tegenstander acceptatieplicht


De Onderwijsraad adviseert de indieners van het wetsvoorstel acceptatieplicht, om deze te heroverwegen, zo meldt Besturenraad. Voornaamste argument is dat het weinig verandert aan de bestaande situatie. Daarnaast ziet de raad ook wetstechnische onduidelijkheden en mogelijke uitvoeringsproblemen. De Onderwijsraad gaf kort geleden zijn advi...

Voetbaltaal


Nederland speelt zondag 11 juli de finale van het WK in Zuid-Afrika. Het is op dit moment dan ook bijna onmogelijk om niet in een gesprek te belanden dat over voetbal gaat. De website Onze Taal besteedt speciale aandacht aan voetbaltaal, die in gesprekken met leerlingen goed van pas kan komen. Onze Taal heeft al vijftien jaar lang oog voo...

Leraren moeten betalen voor bijscholing


Leraren die zich willen bijscholen krijgen te maken met hogere collegegelden. CNV Onderwijs ontving diverse boze reacties van leden die geconfronteerd worden met een hoger collegegeld. Bestuurder Willem Jelle Berg: `Die leraren zijn straks duizenden euro's per jaar kwijt. Dat lijkt me niet de bedoeling van de lerarenbeurs." Leraren moeten...

Mondelinge feedback zet leerling aan het denken


Hoe stimuleer je leerlingen om na te denken over hun eigen ontwikkeling? Door als docent met ze te praten over hun portfolio. Steeds meer scholen verwachten veel van een digitaal ontwikkelingsportfolio. Daarin verzamelen leerlingen over een langere periode hun eigen werk met bijbehorende reflecties. Docenten kunnen kinderen ondersteunen bij di...

Voorlopige ziekteverzuimcijfers 2009 bekend


De voorlopige ziekteverzuimcijfers over 2009 zijn bekend, meldt de Algemene Vereniging Schoolleiders. Het definitieve rapport van onderzoeksbureau Regioplan, met daarin een analyse van de cijfers, wordt verwacht in het najaar. De landelijke verzuimcijfers worden elk jaar door Regioplan berekend in opdracht van het Vervangingsfonds en het minis...

Hoe stimuleer je bètatalent in het basisonderwijs?


Het beeld dat leerlingen hebben van (natuur)wetenschap en techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het beïnvloedt hun keuze in het voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. Het is daarom belangrijk om bètatalent al op jonge leeftijd te stimuleren en leerlingen enthousiast te maken voor wetenschap en techni...

Op maat ondersteuning in ouderbetrokkenheid


In opdracht van het ministerie van OCW geeft FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken, kosteloze ondersteuning aan basisscholen in het versterken van de ouderbetrokkenheid, zo meldt BredeSchool.nl. Het project PAOO-II richt zich op 40 basisscholen verspreid over het land met minimaal 50 procent gewichtenleerlingen. Het project w...

"Plasterk overspeelt hand"


Voormalig minister van Onderwijs Ronald Plasterk (PvdA) maakte zich tijdens zijn ambtstermijn hard voor een verbetering van de positie van leraren, maar zette tijdens het debat over de Voorjaarsnota te hoog in, volgens ScienceGuide. Afgelopen donderdag werd de tussentijdse begroting besproking in de Tweede Kamer. Plasterk wilde voorkomen dat d...

NOG Blog

Zelfsturend dromen najagen

Normal_pascal_cuijpers

Schrijfster Gerda Blees is een van mijn favoriete columnisten. Onlangs schreef ze helaas haar laatste column voor de boekenbijlage van De Volkskrant. Een simpele voetnoot van de redactie onderaan het stuk maakte duidelijk dat haar nuchtere blik, die ze altijd verpakte in een verrassende schrijfstijl, hierna niet meer terug te vinden zou zijn op ...

NOG Topvacatures

NOG Interview

Taalspecialist: ‘Maak taalonderwijs samenhangend, creatief en prikkelend om kinderen aan het lezen te krijgen’

Normal_simone_smak


Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de leesvaardigheid onder jongeren achteruitgaat. Een op de drie middelbare scholieren begrijpt niet wat er in een tekst staat. Amsterdam ...