NOG Nieuwsarchief

Een stevige basis: vierdaagse training voor contact- en vertrouwenspersonen in het onderwijs


Het Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) verzorgt in november 2010 de vierdaagse training ‘Een stevige basis' voor contact- en vertrouwenspersonen in onderwijs. De training is bedoeld voor interne en externe vertrouwenspersonen in het basisonderwijs, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en zorgt voor een stevige basis bij het uitoe...

Ook academische pabo in Groningen


Dinsdag 31 augustus 2010 wordt in Groningen het startschot gegeven voor de academische pabo, een studie 'leraar basisonderwijs' die studenten in vier jaar opleidt voor zowel het normale pabodiploma als een universitair bachelordiploma Pedagogische Wetenschappen. Aan de nieuwe opleiding nemen naast de Rijksuniversiteit Groningen de Hanzeho...

Conferentie "Onderwijs aan migranten. De kloof dichten"


Het ministerie OCW organiseert de conferentie ‘Onderwijs aan migranten. De kloof dichten', zo meldt de website wereldjournalisten.nl. Aanleiding voor de conferentie is een rapport van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dit rapport, gepubliceerd in februari 2010, analyseert het Nederlands onderwijs aan migrante...

Gymleraren willen geoormerkt budget in lumpsum


De Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) wil dat een volgend kabinet ervoor zorgt dat er in de lumpsum een geoormerkt budget komt voor bewegingsonderwijs, zo meldt de VOS/ABB. De KVLO heeft daarover een brief gestuurd aan informateur Ivo Opstelten. Volgens de belangenvereniging voor het bewegingsonderwijs is de ...

Subsidieregeling voor scholing overblijfmedewerkers


Scholen en schoolbesturen kunnen vanaf 5 september a.s. een aanvraag indienen voor scholingsgelden voor overblijfmedewerkers en coördinatoren. Dat heeft het ministerie vandaag laten weten via een nieuwsbrief. Het aanvraagformulier (69012-03) wordt vanaf 3 september a.s. beschikbaar gesteld op de website van DUO-CFI en op deze website. Om schol...

ICT-prijs voor leraren


European Schoolnet en Microsoft geven een prijs aan leraren die het best gebruikmaken van ICT tijdens hun lessen. Het gaat om de eLearning Award die op 8 november tijdens een galabijeenkomst in Kopenhagen wordt uitgereikt. European Schoolnet reikt deze prijzen jaarlijks uit en laat het gebeuren iedere keer sponsoren door een externe part...

Aantal aanmeldingen lerarenopleidingen bekend


Op basis van de bestanden van Studielink, geeft de HBO-Raad zicht op de huidige stand van zaken rond de verzoeken om in te stromen in het komende studiejaar. Voor deze overzichten is gebruik gemaakt van de gegevens die op 9 augustus 2010 geregistreerd waren en wordt vergeleken met de gegevens van 10 augustus 2009. Op dit moment is het aan...

Zo wordt de hogeronderwijsdocent een master


De opleiding ‘Teaching and Learning in Higher Education' van het Onderwijscentrum van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) heeft sinds deze week de officiële status van academische master. Ervaren docenten van Nederlandse universiteiten en hogescholen kunnen zich tijdens deze unieke master verder professionaliseren en leren de eigen onderwijsp...

NOG Blog

Zelfsturend dromen najagen

Normal_pascal_cuijpers

Schrijfster Gerda Blees is een van mijn favoriete columnisten. Onlangs schreef ze helaas haar laatste column voor de boekenbijlage van De Volkskrant. Een simpele voetnoot van de redactie onderaan het stuk maakte duidelijk dat haar nuchtere blik, die ze altijd verpakte in een verrassende schrijfstijl, hierna niet meer terug te vinden zou zijn op ...

NOG Topvacatures

NOG Interview

Taalspecialist: ‘Maak taalonderwijs samenhangend, creatief en prikkelend om kinderen aan het lezen te krijgen’

Normal_simone_smak


Uit de PISA-onderzoeken blijkt dat de leesvaardigheid onder jongeren achteruitgaat. Een op de drie middelbare scholieren begrijpt niet wat er in een tekst staat. Amsterdam ...