CNV Onderwijs beoordeelt het nieuwe kabinet op zijn daden

CNV Onderwijs leest mooie woorden over het onderwijs in het hoofdlijnenakkoord die echter heel veel vragen oproepen. “De vraag “hoe dan” komt bij lezing veelvuldig op.” reageert Daniëlle Woestenberg, CNV bestuurslid Onderwijs. “Het kabinet zegt de kennisinfrastructuur te willen versterken, maar bezuinigt wel 1,1 miljard op het Fonds Onderzoek en Wetenschap. Hoe dan? Het kabinet kondigt een Herstelplan Kwaliteit Onderwijs aan, maar geeft daar nog geen richting voor aan en stelt geen geld beschikbaar. Hoe dan? Cruciaal zal zijn dat zo’n herstelplan langjarig is en gedegen gefinancierd wordt." Dat meldt CNV Onderwijs.

"We constateren dat het kabinet in wording het in deze fase bij een paar fraaie woorden laat maar de hand op de knip houdt. De gevolgen  van de kabinetsplannen voor het onderwijs staan of vallen met de uitwerking ervan. We zijn dan ook heel benieuwd hoe het nieuwe kabinet herstel van het onderwijs voor zich ziet en denken daar graag in mee. Holle frasen, dat is echt het laatste wat het onderwijs nu nodig heeft, we krijgen de basis alleen met daden op orde.”

Stoppen met wildgroei van subsidies 

CNV Onderwijs kan zich wel vinden in het stoppen met de wildgroei van subsidies. Woestenberg: “Alleen met structurele financiering kun je de kwaliteit van onderwijs vergroten. Dat constateerde ook de Onderwijsraad onlangs. Dus stopzetten van tijdelijke subsidies is niet perse slecht nieuws. Wel zijn we erg benieuwd hoe het kabinet de problemen rondom het lerarentekort en de kwaliteit van onderwijs structureel wil gaan oplossen.“

Versterking kenniseconomie 

Woestenberg: “Onderwijs is zowel voor de vorming van jonge mensen als voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt fundamenteel. De wens tot versterking van de kenniseconomie is daarom welkom. Hopelijk is dit het kabinet menens. Maar de forse bezuinigingen op onderzoek en wetenschap vinden wij een slecht voorteken.”

Door: Nationale Onderwijsgids