Basisschoolleraren ervaren te weinig regie en persoonlijke inbreng

Uit een online poll van Uitgeverij Zwijsen onder 500 leerkrachten van basisscholen blijkt dat zo’n 30 procent een gebrek aan eigen regie en ruimte voor persoonlijke inbreng ervaart. Er zijn meer issues die het vak van leerkracht potentieel minder aantrekkelijk maken voor toekomstige leerkrachten in het basisonderwijs, zoals de extra taken die voortkomen uit regels en voorschriften. Dat meldt Uitgeverij Zwijsen. 

Die aantrekkelijkheid van het beroep is nu extra belangrijk vanwege het lerarentekort: nieuwere generaties werknemers hebben meer te kiezen, maar lijken wel de voorkeur te geven aan banen met een maatschappelijk doel en willen daarbinnen wel ruimte voor eigen inbreng. Zo liet een recent onderzoek al zien dat maar liefst 30 procent van de leerkrachten liever zelf de lesmaterialen maakt.

Online tool voor leerkrachten

Voor Uitgeverij Zwijsen waren deze huidige en toekomstige uitdagingen aanleiding om een nieuw product te ontwikkelen: Stapel op. Dat is een online tool die leerkrachten van groep 1&2 helpt te focussen op de kern van hun vak: een beredeneerd aanbod op basis van leuke en leerzame activiteiten. De tool biedt een ruime keuze uit die activiteiten en ondersteunt hen in wat je de bijzaken zou kunnen noemen: de planning en het overzicht houden op de aangeboden doelen.

Thema's en activiteiten 

Uitgever Gina Neggers licht toe: “Leerkrachten weten zelf het best welke thema’s en activiteiten bij hun groep passen. En activiteiten zoeken en voorbereiden voor een onderbouwd programma is heel leuk. Maar ze moeten ook hun doelen bijhouden en plannen. Dat kost veel extra tijd.”

Stapel op combineert dit alles met elkaar. Stapel op biedt een kwalitatief goed aanbod, leerkrachten kiezen en plannen zelf thema’s en activiteiten én de tool houdt alle doelen bij en biedt zo constant overzicht. We maken hiermee het werk van de leerkracht aantrekkelijk en zorgen dat kleuters zich optimaal ontwikkelen”, aldus Neggers.

Door: Nationale Onderwijsgids