Moties noodplan lerarentekort en vergoeding onderwijsstagiaires akkoord

Moties over het onderzoek naar een noodplan tegen het lerarentekort en het onderzoeken naar een stagevergoedingsregeling voor stagiaires in het onderwijs, zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Dat meldt de PO-Raad. 

De sociale partners in het primair en voortgezet onderwijs riepen eind vorig jaar al het kabinet op tot het maken van een deltaplan. Zo zou het nieuwe kabinet, samen met het onderwijsveld, het lerarentekort moeten aanpakken. Anita Pijpelink (GroenLinks – PvdA) diende vervolgens een motie in. Daarin verzocht ze het kabinet om met een 15-jarig noodplan te komen.

Structureel herstelplan onderwijs 

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde de motie, alleen de formerende partijen VVD, NSC en BB stemden ertegen. Soepboer van het NSC is wel vóór een structureel herstelplan voor het onderwijs. Het herstelplan hoeft van hem niet per se vijftien jaar te duren.

Onderwijsakkoord en de werkagenda 

Demissionair Onderwijsminister Mariëlle Paul adviseerde om niets met de motie te doen. Paul gaf aan al genoeg in te zetten op de lange termijn, wat haar betreft was de motie overbodig. Daarbij verwees ze naar het Onderwijsakkoord en de werkagenda.

Stagevergoedingsregeling 

De motie om met de sociale partners te praten over een stagevergoedingsregeling voor stagiaires in het onderwijs is ook aangenomen. Deze werd ingediend door Jan Paternotte (D66) en Anita Pijpelink (GroenLinks-PvdA).

Dat deze regeling geen extra geld zou krijgen, liet minister Paul eerder al weten. Maar, de sociale partners dat een stagevergoedingsregeling niet ten koste mag gaan van het geld van schoolorganisaties/ Dat geld is namelijk alleen beschikbaar voor het onderwijs. Daarom vroegen de partners alsnog 225 miljoen euro aan om dit met zijn allen te realiseren.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk