Toekomstige basisschoolleraren hebben zeer slechte kennis van taal

Toekomstige leerkrachten hebben een zeer slechte kennis van taal. Pabo-studenten vinden spelling, woordenschat en grammatica steeds lastiger. Het niveau van toekomstige basisschoolmeesters- en juffen is zo zorgelijk, dat de Onderwijsraad aan de bel trekt. Dat meldt Hart van Nederland. 

Hogescholen doen hun best om de pabo-studenten de Nederlandse taal bij te spijkeren, maar dat lukt niet bij iedereen. Volgens de pabo-docenten moeten de toekomstige leraren na hun opleiding nog verder leren om het niveau op te krikken.

Zorgen over taalbeheersing 

Een onderzoek door het AD en het Kohnstamm Instituut onder pabo-docenten bevestigt de zorgen over de taalbeheersing van nieuwe studenten. Slechts 5 procent van de Nederlandse docenten aan de pabo’s gelooft dat 81 procent van de afgestudeerden voldoende vaardigheden heeft op het gebied van ‘formuleren’ en ‘interpunctie’. De helft van de docenten denkt dat minder dan 61 procent van de afgestudeerden het onderdeel schrijven goed kan overbrengen op hun leerlingen. 

Niveau van de toetsen 

Op regionaal niveau worden de zaken anders aangepakt. Aankomende leraren moeten worden opgeleid door scholen en lerarenopleidingen samen. Het kennisniveau en het niveau van de toetsen moet regelmatig worden herzien. 

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk