Werkdruk in onderwijssector niet serieus genomen door Nederlanders

Medewerkers uit de onderwijssector vinden massaal (87 procent) dat de werkdruk niet serieus wordt genomen door mensen buiten de sector. Ook realiseren ‘buitenstaanders’ zich te weinig hoe waardevol het werk is, zo stelt 86 procent van de onderwijsmedewerkers. Twee op de vijf vinden dat de vele onderwijs demonstraties een negatief effect hebben op het imago van werken binnen het onderwijs. Dat blijkt uit onderzoek van Visma | Raet, uitgevoerd onder 755 onderwijsprofessionals. Dit onderzoek is aanvullend op het jaarlijkse HR-benchmark onderzoek van Visma | Raet, waarbij in totaal 983 werkenden zijn ondervraagd. Dat meldt Visma | Raet.

Bijna alle medewerkers uit het onderwijs zijn trots op hun vak: 86 procent geeft dat aan. Opvallend is dat tegelijkertijd een meerderheid, 60 procent, vindt dat collega’s zich te weinig realiseren hoe waardevol het werk is. Ook zijn de onderwijsmedewerkers gevraagd naar hoe zij aankijken tegen het feit dat er veel geklaagd wordt door vakgenoten over werken in de onderwijssector. Men is hierover verdeeld: 46 procent zegt dat jammer te vinden.

Employer brand 

Het lijkt erop dat de onderwijssector nog niet actief bezig is met hun imago als werkgever, oftewel het employer brand. Slechts 21 procent van de HR-medewerkers en bestuursleden ziet dit als belangrijkste aandachtsgebied. De ambitie om dit hoger op de agenda te krijgen is er onder HR-professionals wel. 35 procent wil hier meer aandacht aan besteden in de toekomst.

Werkgeversmerk 

Marco Winkel, HR Director bij Visma | Raet over de resultaten van de HR benchmark: “We kunnen vaststellen dat het imago van het onderwijs fragiel is. Er hebben veel demonstraties plaatsgevonden rondom de werkdruk en een gewenste salarisverhoging binnen het onderwijs. Sinds vorige week is hier gehoor aan gegeven met het onderwijsakkoord. Dit akkoord betekent een verbetering van het salaris en verlichting van de werkdruk door het personeelstekort aan te pakken en te zorgen voor beter onderwijs. Echter, in een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk dat scholen zichzelf gaan zien als een werkgeversmerk. Het is goed om te zien dat dit langzaamaan plek krijgt op de strategische agenda’s van schoolbesturen. Goed werkgeverschap, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit zijn voorbeelden van zaken die nu enorm belangrijk zijn. Zeker de nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt hechten hier veel waarde aan. Mijn advies is dan ook om hier op korte termijn werk van te maken. Dat hoeft niet gelijk heel groots, maar kan al met kleine stapjes.”

Door: Nationale Onderwijsgids