Op basisschool al laten zien dat het normaal is dat vrouwen in techniek werken

Het omscholen van vrouwen naar een technisch beroep is een oplossing voor het tekort aan vrouwen in de technische sector. Dat zegt de voorzitter van Techniekpact Thea Koster in een interview in het vaktijdschrift Metaal + Techniek van de Metaalunie. Ze zegt ook dat er meer vrouwelijke rolmodellen moeten zijn in het onderwijs die andere vrouwen motiveren om voor een technisch beroep te kiezen.

Koster noemt de administratieve sector als voorbeeld van een branche waarin minder werk is, en van waaruit vrouwen omgeschoold kunnen worden. Momenteel is het aandeel vrouwen dat in de technische sector werkt 14 procent. Volgens Koster is dat te weinig. "In de meeste sectoren is er meer diversiteit. Ik vind dat je altijd moet streven naar meer vrouwen."

Vrouwen in techniek normaal

Stereotypering in het onderwijs komt nog veel voor. "Maar als wij in het basisonderwijs al laten zien dat het volstrekt normaal is dat meiden voor techniek kiezen, begin je al anders," zegt Koster in het interview. Ze vertelt over een vrouwelijke projectleider Robotica op een mbo, die ook lesgeeft. "Dat straalt uit op vrouwelijke leerlingen". Volgens Koster worden de sectoren zorg en sport bovendien steeds technischer. "Ook daarmee kun je vrouwen meer voor techniek interesseren."

Geschikt personeel

In de metaalbewerking is de man-vrouwverhouding zeer scheef, volgt uit cijfers van de jaarlijkse Monitor Techniekpact. Koster hoopt dat de metaalsector het als een kans ziet "om in te zetten op vrouwen" bij het zoeken naar geschikt personeel.

Het aantal vrouwen dat in de technische sector werkt, neemt voorzichtig toe. Er oefenen nu circa 226.000 vrouwen een technisch beroep uit. Dat waren er in 2013 nog 162.000, zo stond eerder in de Monitor Techniekpact.

Aansluiting van het onderwijs

In het Techniekpact staan afspraken om het aantal technici te vergroten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze afspraken werden in 2013 gemaakt tussen onderwijsinstellingen, werkgevers, Rijksoverheid en regionale overheden.

Door: ANP